Kohanimenõukogu asustusnimede töörühma arvamused ja ettepanekud

16.09.1997

JÕGEVAMAA

(Vt ka töörühma koosolekute koondprotokolli)
(Vt ka Jõgevamaa alevike ja külade ametliku nimistu eelnõu)

(valla nime järel on sulgudes viide vallavolikogu otsusele [VVKo] või määrusele [VVKm], ning valla ettepandud muudatustele, võrreldes seni kehtinud ametliku nimekirjaga. 1977. a liidetud asulate arv on üksnes ligikaudseks orientiiriks, sest kõiki asulaid ei saa mingil juhul taastada: nt nummerdatud külasid [1. Kullamaa, 2. Kullamaa jts], ühes vallas samanimelisi külasid ja asundusi jne)