Kohanimenõukogu asustusnimede töörühma arvamused ja ettepanekud

08.09.1997

RAPLAMAA

(Vt ka töörühma koosolekute koondprotokolli)
(Vt ka Raplamaa alevite, alevike ja külade ametliku nimistu eelnõu)

(valla nime järel on sulgudes viide vallavolikogu otsusele [VVKo] või määrusele [VVKm], ning valla ettepandud muudatustele, võrreldes seni kehtinud ametliku nimekirjaga. 1977. a liidetud asulate arv on üksnes ligikaudseks orientiiriks, sest kõiki asulaid ei saa mingil juhul taastada: nt nummerdatud külasid [1. Kullamaa, 2. Kullamaa jts], ühes vallas samanimelisi külasid ja asundusi jne. Kiiret vastust nõudvad ettepanekud on alla joonitud)