Asustusjaotuse muutmise taotlused 2000. aastal

13.10.2000

Kohanimenõukogu vaatas oma 13.10.2000 koosolekul läbi kahe valla asustusjaotuse muutmise taotlused. Lähtuti samadest põhimõtetest nagu varasemategi taotluste puhul. Üldjuhul ei äratanud soovitud nimed vastuväiteid.

HARJUMAA

Loksa vald (VVKo 27.04.2000 nr 25): lisada nimistusse Kalme küla (eraldub Kõnnust), Loksa küla (eraldub Kotkast) ja Nõmmeveski küla (eraldub Joaveskist), nimetada Turbuneeme ümber Turbaneemeks.

JÕGEVAMAA

Jõgeva vald (VVKo 24.09.1999 nr 42 ja 43): lisada nimistusse Lõpe küla (eraldub Raaduverest) ja Väljaotsa küla (eraldub Pakastest)


Vt ka koosoleku ametlikku protokolli.