Kohanimenõukogu asustusnimede töörühma koosolekute koondprotokoll

27.10.1998

(Vt ka protokolli vastukajasid)

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 29.10.1996 määrusele nr 263 esitavad omavalitsused maavanemate kaudu asustusjaotuse muutmise taotlused Siseministeeriumile iga aasta 1. oktoobriks. Materjalide läbivaatamisega tegeleb Siseministeeriumi juures tegutseva kohanimenõukogu asustusnimede töörühm (Veljo Ranniku - juht, Lui Hubel, Jüri Jagomägi, Peeter Päll, Elvi Sepp; konsultandina Mauno Reisner Riigi Klassifikaatorikeskusest).

Töörühm pidas 1998. aastal laekunud taotluste arutamiseks koosolekud 15. ja 27. oktoobril 1998. Alustuseks asus töörühm seisukohale, et töörühma 1997. a koosolekute koondprotokollis (30.09.1997) esitatud põhimõtted ja esitusviis jäävad muutmata.

Valdadele ja kohanimenõukogule esitatakse seisukohavõtuks ettepanekud järgmise skeemi kohaselt:

a) keelelised parandused võetakse lõppotsuse koostamisel täielikult arvesse, kuid vallaomavalitsusele jääb kooskõlastamise käigus võimalus anda selgitusi, esitada proteste jne;

b) soovitused esitatakse vallaomavalitsustele uuesti seisukohavõtuks ning nõustumise korral viiakse sisse lõppotsusesse;

c) märkused viitavad ebaselgetele kohtadele valdade esitatud materjalis vms.

VVKo = vallavolikogu otsus, VVKm = vallavolikogu määrus. Alla on joonitud vallad, kellelt oodatakse kooskõlastamise käigus arvamusi

HARJUMAA

Anija vald (VVKo 10.09.1998 nr 165): lisada nimistusse Kehra küla (eraldub Paasikust) ja Härmakosu küla (Raudojast)

Kernu vald (12.08.1998 VVKo nr 14 ja 13.08.1998 VVKo nr 15): lisada nimistusse Allika (eraldub Metsanurgast) ja Vansi küla (Laitsest)

Kõue vald (16.10.1997 VVKo nr 3.51): lisada 18 küla: Aeli, Kadja, Kantküla, Katsdina, Kukepala, Laane, Lutsu, Lõõra, Marguse, Pala, Paunaste, Puusepa, Sae, Silmsi, Sääsküla, Vahetüki, Vanamõisa, Äksi (viimane eraldub Alansist)

Nissi vald (10.09.1998 VVKo nr 27): lisada nimistusse Aude küla (eraldub Munalaskmest)

Saku vald (14.05.1998 VVKo nr 48 ja 10.09.1998 VVKo nr 75): lisada nimistusse Tammejärve küla (eraldub Männikust), parandada Kajama Kajamaa külaks

HIIUMAA

Kõrgessaare vald (12.01.1998 VVKo nr 72): parandada Kiivra k Kiivera külaks

Pühalepa vald (15.09.1998 VVKo nr 99): parandada Alaküla Ala külaks

IDA-VIRUMAA

Taotlusi ei ole üheltki vallalt
Vaivara vallal soovitatakse maakonna üldplaneeringu valmimisega seoses kaaluda ajalooliste külanimede taastamist, kuivõrd planeeringus on need juba kasutusel.

JÕGEVAMAA

Kasepää (Raja) vald (VVKo 16.03.1998 nr 67): jagada Raja alevik Kasepää, Tiheda, Kükita ja Raja külaks; Murru küla jagada Nõmme, Kaasiku ja Metsa külaks

JÄRVAMAA

Albu vald (VVKo 20.02.1998 nr 6 ja 24.09.1998 nr 56): ennistada Pullevere küla (eraldub Järva-Madisest) ja Soosalu küla (Sugalepast)

Koeru vald (VVKm 23.07.1998 nr 14): lisada nimistusse Jõeküla (eraldub Norra külast) ja Vuti küla (Tudrest ja Visustist), muuta Santovi Sandhofi külaks; muuta Koeru alevik Koeru aleviks

Lehtse vald (VVKo 29.09.1998 nr 34): ennistada Kuru küla (eraldub Jootme külast)

Oisu vald (VVKo 30.04.1998 nr 2): ennistada Mäeküla ja Rikassaare küla

Roosna-Alliku vald (VVKo 19.11.1997 nr 46): ennistada Tännapere küla

LÄÄNEMAA

Ridala vald (VVKo 1997): lisada nimistusse Pullapää ja Ungru küla. (Vallavolikogu loobub sellest taotlusest.)

LÄÄNE-VIRUMAA

Tamsalu vald (VVKo 23.10.1997 nr 95 ja 06.08.1998 VVKo nr 59): ennistada Aavere, Araski, Kadapiku (1997: Kadarpiku), Koidu, Koplitaguse, Türje, Vadiküla ja Võhmetu küla

Vihula vald (VVKo 1997) lisada nimistusse 4 küla: Andi, Kosta, Tidriku ja Villandi

PÕLVAMAA

Kanepi vald (VVKo 17.09.1998 nr 27): muuta Kooraste ja Jõgehara küla lahkmejooni

Orava vald (VVKo 16.09.1998 nr 150): lisada nimistusse Kahkva, Kakusuu, Kõivsaare, Kõlli, Korgõmõisa, Kõvera, Liinamäe, Luuska, Madi, Pääväkese, Praakmani, Rebasmäe, Riihora, Soe ja Soena küla; nimetada Saetamme küla Tamme külaks

Veriora vald (VVKo 28.08.1998 nr 22): lisada nimistusse järgmised külad: Koolmajärve, Timo (eralduvad Koolmast), Viira (Himmistest), Sarvemäe (Süvahavvast), Haavapää (Vinsost), Jõevaara (varasem Pääsna), Laho (Metsavaarast), Kullamäe (Männisalust), Võika (Kirmsist); jagada Vändramaa küla Verioramõisa ja Vändra külaks, nimetada Metsavaara Mõtsavaara külaks, Veerksu Väike-Veerksu külaks

PÄRNUMAA

Surju vald (VVKo 15.07.1998 nr 17): ennistada Lähkma ja Saunametsa küla (eralduvad Kikepera külast)

Tõstamaa vald (VVKo 10.10.1997 nr 3): taastada Kõpu ja Peerni küla {puuduvad lahkmejoonte kaardid}

Vändra vald (VVKo 09.06.1998 nr 25): lisada nimistusse Kose küla (eraldub Mustarust), Lüüste (varasem 1. Lüüste, Orikülast ja Mustarust), Samliku (Kurgjast ja Raest).

RAPLAMAA

Juuru vald (VVKo 23.04.1998 nr 72): ennistada Vankse küla (eraldub Hingla külast)

Kohila vald (VVKo 26.06.1998 nr 137): ennistada Kadaka, Rootsi (eralduvad Aandust) ja Põikma küla (eraldub Hagerist)

Rapla vald (VVKo 15.09.1998 nr 22): ennistada Mällu küla (eraldub Kõrgust), eraldada Hagudi külast Hagudi alevik

SAAREMAA

Leisi vald (VVKo 10.02.1998 nr 6): parandada Pöitse k Põitse külaks.

TARTUMAA

Kambja vald (VVKo 24.09.1998 nr 11, 12 ja 13): muuta Aakaru ja Virulase, Pulli ja Kammeri, Ivaste ja Palumäe küla lahkmejooni

Tähtvere vald (VVKo 26.09.1997): lisada nimistusse Leetsi, Soomeküla ja Tiksoja küla (VVKo 11.08.1998 nr 8-6-2: edasi lükata)

VALGAMAA

Hummuli vald (VVKo 23.10.1997 nr 12): ennistada Ransi küla (eraldub Alamõisast ja Kullist)

VILJANDIMAA

Kõpu vald (VVKo 25.06.1998): muuta Kõpu aleviku lahkmejooni

Viiratsi vald (VVKo 24.09.1998 nr 53): muuta Jõeküla ja Rebaste küla lahkmejooni

VÕRUMAA

Urvaste vald (VVKo 1997): muuta Ruhingu küla Vana-Urvaste külaks (11.06.1998 VVKo nr 22: eelmisest taotlusest loobuda)

Vastseliina vald (VVKo 28.09.1998 nr 37): lisada nimistusse Käpa küla (eraldub Paloveerest), Luhte küla (eraldub Parist) ja Mäe-Kõoküla (eraldub Lindorast)

Võru vald (VVKo 05.11.1997 nr 54 ja 10.06.1998 nr 95): ennistada järgmised külad: Hannuste (eraldub Kasaritsast), Kusma (Nooskast), Lapi (Raistest, Loosust ja Parksepa alevikust) ning Raudsepa (Meegomäest) {lahkmejoonte kaardid valda tagasi saadetud}