Eesti piiblitõlke ajalooline konkordants

Eesti piiblitõlke ajalooline konkordants on andmebaas, millesse on koondatud enamik säilinud eestikeelseid piiblitõlkeid ja piiblitõlkekatkendeid kuni esimese trükipiiblini (1739). Andmebaasi eesmärk on pakkuda ülevaadet vaimuliku eesti keele kujunemisloost 17. sajandil ja 18. sajandi alguses. Andmebaas sisaldab tõlketekste ja nende põhjal koostatud märksõnastikku ning võimaldab otsinguid a) tekstide kaupa, b) kindla piiblikoha järgi, c) tänapäevastatud märksõna järgi.

Andmebaasi koostamist toetasid riiklikud programmid „Eesti keel ja rahvuslik mälu“ (2004–2008) ning „Eesti keel ja kultuurimälu“ (2009–2018); konkordants on olnud seotud sihtfinantseeritava teadusteemaga „Sõna ja mõiste eesti sõnavara ja kohanimede kujunemisel“ (2010–2014) ning Eesti Teadusfondi grantidega „Eesti vaimuliku keele kujunemisjärgud“ (ETF-6067, 2004–2008) ja „Taotlused ja tõlge eesti piiblikeele kujunemisel“ (ETF-7896, 2009–2012) ning Eesti Teadusagentuuri grantidega „Kultuurinihe eesti keeles 17/18. sajandil“ (PUT-550, 2014–2017) ja „Võimusuhted ja identiteet 16.–18. sajandi eesti kirjakeeles“ (PRG-34, 2018–2022). Lisafinantseeringuga on konkordantsi koostamist vajadusel toetatud Eesti Keele Instituudi baasfinantseerimise kaudu.

Projekti juht: Kristiina Ross
Programmeerimine: Eik Hermann, Ahti Lohk
Projekti kestus: 2004–2019

Tekstide tehniline toimetamine ja märksõnastamine: Annika Kilgi, Inge Käsi, Maeve Leivo, Anu Pedaja-Ansen, Heiki Reila, Johanna Ross
Sisestanud: Inge Käsi, Astrid Küüts, Tiiu Lagle, Maeve Leivo, Maimu Liiv, Heiki Reila, Johanna Ross, Kai Tafenau