[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
30.02.17

järelkujutis

Nägemisreaktsioon, mis jääb püsima pärast teda põhjustanud ärrituse lakkamist.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.02.17

afterimage

ghost (synonym; deprecated)

A visual response that remains or occurs after the stimulus causing it has ceased.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.08.13

järelpilt

Ploki või kirje eksemplar pärast modifitseerimist.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.08.13

after-image

A copy of a block of a record after a modification.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.02.18

järelpilt

Pilt, mis püsib väljundis kinnisolekus pärast seda, kui tingimused on muutunud ja pilti ei tohiks enam olla.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.02.18

retained image

burned-in image (synonym)

An image (30.01.08) that persists in a fixed position in the output after conditions have changed and the image should no longer exist.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.07.26

järeltingimus

Tõend, mis puudutab määratud programmi osale täitmisjadas vahetult järgnevat punkti.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.26

postcondition

An assertion that pertains to a point immediately following, in the execution sequence, a specified portion of a program.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.07.08

järeltõmmistus

järeldamp (synonym)

Pärast programmi * täitmise ebanormaalset lõppu tehtud tõmmistus.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.08

postmortem dump

A dump that is produced upon abnormal termination of the execution of a program.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.02.01

järgualus

baas (synonym)

alus (synonym; vananenud)

Arv, mis esitatava arvu määramiseks mingis arvusüsteemis võetakse järguga märgitud astmesse, seejärel aga korrutatakse mantissiga.
Näide:
Arv 5 avaldises 2,8 x 52 = 70.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.02.01

base

radix (synonym; deprecated)

In a numeration system, the number that is raised to the power denoted by the exponent and then multiplied by the mantissa to determine the number represented.
Näide:
The number 5 in the expression.
2,8 x 52 = 70.

Märkus:
The term radix is deprecated in this sense because of its use in the term radix numeration system (see definition 05.03.08).
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.01.10

järgur

repiiter (synonym)

Kohtvõrgu seade, mis võimendab ja regenereerib signaale, * andmejaamade vahelise edastusulatuse suurendamiseks või kahe haru ühendamiseks.
Märkus:
Vt. joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.01.10

repeater

In a local area network, a device that amplifies and regenerates signals to extend the range of transmission between data stations or to interconnect two branches.
Märkus:
See figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.02.13

järjehoidja

Kasutaja määratud märgis, mis võimaldab tal saada juurdepääsu teatavale hüpermeediumsõlmele.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.02.13

bookmark

< hypermedia > A user-specified marker that facilitates access to a particular hypermedia node.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.08.06

järjekord

rivi (synonym)

riviloend (synonym)

Loend, mille ehitusviis ja hooldus on sellised, et järgmisena võetakse kõige varasemana salvestatud * andmeelement.
Märkus:
Seda meetodit iseloomustatakse väljendiga „esimesena sisse, esimesena välja„ (FIFO-printsiip).
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.08.06

queue

pushup list (synonym)

A list that is constructed and maintained so that the next data element to be retrieved is the one stored first.
Märkus:
This method is characterized as „first in, first out„ (FIFO).
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.03.10

järjenumber

Elemendi asukohta jadas märkiv täisarv.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.03.10

serial number

An integer denoting the position of an item in a sequence.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.03.04

järjestikedastus

Märki või muud andme üksust esitavasse rühma kuuluvate elementide * järjestikku edastamine ühe edastuskanali kaudu.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.03.04

serial transmission

The sequential transmission over one transmission channel of the signal elements of a group representing a character or other entity of data.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur