[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
02.03.10

järjenumber

Elemendi asukohta jadas märkiv täisarv.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.03.10

serial number

An integer denoting the position of an item in a sequence.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.03.04

järjestikedastus

Märki või muud andme üksust esitavasse rühma kuuluvate elementide * järjestikku edastamine ühe edastuskanali kaudu.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.03.04

serial transmission

The sequential transmission over one transmission channel of the signal elements of a group representing a character or other entity of data.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.03.13

järjestikliitmine

Operandide kõigi vastavate numbrite liitmine numbrikohtade haaval järjestikku.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.03.13

serial addition

Addition that is performed by adding, digit place after digit place, the corresponding digits of the operands.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.03.02

järjestiksummaator

Summaator, milles summeerimine sooritatakse operandide vastavate numbrikohtade kohthaaval järjestikku liitmise teel.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.03.02

serial adder

An adder in which addition is performed by adding, digit place after digit place in sequence, the corresponding digits of the operands.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
03.02.02

järjestikune

järjestik- (synonym)

Omane protsessile, mille kõik sündmused toimuvad üksteise järel.
Näide:
Märgi * bittide järjestikune edastus CCITT protokolli V24 järgi.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.02.02

serial

Pertaining to a process in which all events occur one after the other.
Näide:
The serial transmission of the bits of a character according to the V24 CCITT protocol.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
06.05.02

järjestus

Järjestamise tulemusena saadav etteantud asetus.
Märkus:
Erinevalt jadast ei tarvitse järjestus olla lineaarne, näiteks üksuste korrastamisel hierarhiaks.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.05.02

order

A specified arrangement resulting from ordering.
Märkus:
In contrast to a sequence, an order need not be linear, for example the ordering of a hierarchy of items.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.12.13

järjestuslik kohesioon

Kohesioon, mille puhul mooduli ühe tegevuse tulem on samas moodulis järgnevalt sooritatava teise tegevuse operandiks.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.12.13

sequential cohesion

Cohesion in which the result of one activity of a module serves as an operand for another subsequent activity performed by the same module.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.04.04

järk

eksponent (synonym)

Ujukomaesituses, * numeraal, mis näitab astendajat, millega tuleb esitatava reaalarvu leidmiseks astendada ilmutamata ujukomabaasi enne ta korrutamist mantissiga.
Näide:
Vt. artikli 05.04.02 näide.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.04.04

exponent

In a floating-point representation, the numeral that denotes the power to which the implicit floating-point base is raised before being multiplied by the mantissa to determine the real number represented.
Näide:
See the example of entry 05.04.02.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.03.07

järkõppimine

inkrementõppimine (synonym)

Mitmeastmeline adaptiivne õppimine, mille puhul ühel astmel õpitud teadmust teisendatakse sobituseks järgmistel astmetel saadava uue teadmusega.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.07

incremental learning

Multistage adaptive learning in which knowledge learned at one stage is transformed in order to accommodate new knowledge provided at subsequent stages.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.03.12

jätkamistest

Silmusejuhikus olev kontrolltingimus, mille TÕENE olek näitab, et iteratsiooni tuleb jätkata; VÄÄR olek näitab, et iteratsioon tuleb peatada.
Näide:
Pascalis on jätkamistesti silmuseparameeter while-osalauses.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.03.12

continuation test

In a loop control, the test in which a TRUE condition indicates that the iteration should continue; the FALSE condition indicates that the iteration should terminate.
Näide:
In Pascal, the loop-control variable for a continuation test is in the „while„ clause.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.06.19

jätkupunkt

Programmi, mooduli või lause punkt, kust selle programmi, mooduli või lause täitmine jätkub pärast teise programmi, mooduli või lause täitmist.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.19

reentry point

The point in a program, module, or statement at which this program, module, or statement resumes execution following the execution of another program, module, or statement.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur