[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
31.02.04

karakteristlik kirjeldus

Mõiste kirjeldus, mis väljendab antud mõiste kõigile näidetele ühiseid omadusi.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.02.04

characteristic description

A concept description that states properties common to all instances of a given concept.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.12.06

Karnaugh' diagramm

Loogikafunktsiooni ristkülikdiagramm, kus muutujad kujutatakse ülekattuvate alamristkülikutega, nii et iga ülekattuvate ristkülikute lõikeala esitab üht loogikamuutujate ühest kombinatsiooni ja nii et iga kombinatsiooni kohta esitatakse üks selline lõikeala.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.12.06

Karnaugh map

A rectangular diagram of a logic function of variables drawn with overlapping sub-rectangles such that each intersection of overlapping rectangles represents a unique combination of the logic variables and such that an intersection is shown for all combinations.
Operation numberComplementary operationResult for:EntryMeaningExamples for representationEntry number
P = 0P = 1Symbolic representationRepresentation using Venn diagram
0300zero constantzero constant0-
1201variablep-
2110negationnot P-02.05.17
3011one constantone constant1-

Märkus:
The variable P is represented by the circle. The defined set is represented by the shaded areas.
Operation numberComplementary operationResult for:EntryMeaningExamples for representationEntry number
P = 0 P = 0 P = 1 p = 1Symbolic representationRepresentation using Venn diagram
0150 0 0 0zero constantzero constant0-
1140 0 0 1conjunctionP and Q02.05.11
2130 0 1 0exclusionP excluding Q?02.05.15
3120 0 1 1(first) variableP-
4110 1 0 0exclusionQ excluding P?02.05.15
5100 1 0 1(second) variableQ-
690 1 1 0non-equivalenceeither P or Q02.05.10
780 1 1 1disjunctionP or Q02.05.13
871 0 0 0non-disjunctioneither P nor Q02.05.14
961 0 0 1equivalence operationP equivalent to Q02.05.09
1051 0 1 0negation of second variablenot Q--
1141 0 1 1implicationQ implies P?02.05.16
1231 1 0 0negation of first variablenot P-
1321 1 0 1implicationP implies Q?02.05.16
1411 1 1 0non-conjunctionnot both P and Q02.05.12
1501 1 1 1one constantone constant1-

The variable P and Q are represented respectively by the left circles and by the right circles this table. The defined set is represented by the shaded areas.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.03.16

kaskaadülekanne

Rööpliitmise protseduur, mille kohaselt liitmise tulemid on osalise summa * numeraal ja ülekande numeraal, mis omakorda liidetakse; seda protsessi korratakse, kuni ülekanne muutub nulliks.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.03.16

cascaded carry

In parallel addition, a procedure in which the addition results in a partial sum * numeral and a carry numeral which are in turn added; this process is repeated until a zero carry is generated.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.01.08

kasutaja

Sõnumipostis osalev potentsiaalseks sõnumi allikaks või sihtkohaks olev isik või funktsionaalüksus.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.01.08

user

A person or a functional unit that participates in message handling as a potential source or destination.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.09.01

kasutaja

Suvaline isik või objekt, kes või mis annab andmetöötlussüsteemile käske või teateid või võtab infotöötlussüsteemilt teateid vastu.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.09.01

user

Any person or anything that issues commands or messages to a data processing system or receives messages from the information processing system.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.02.05

kasutajaagent

UA (synonym)

Funktsionaalüksus, mille abil üksainus otsekasutaja suhtleb sõnumipostisüsteemiga.
Märkus:
Kasutajaagent on sõnumipostisüsteemi komponent, millega kasutaja loob, annab sisse või võtab vastu sõnumeid.
Vt joonis 2.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.02.05

user agent

UA (synonym)

A functional unit by means of which a single direct user interacts with a message handling system.
Märkus:
The user agent is a component of the message handling system by which the user creates, submits, or receives messages.
See figure 2.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.03.05

kasutajaandmed

Andmed, mis teisaldatakse vaadeldava kihi * subjektide vahel ülemise naaberkihi nende subjektide tarbeks, mis saavad teenuseid eelnimetatud subjektidelt.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.03.05

user data

Data * transferred between entities of a given layer on behalf of the entities of the next higher layer for which the former entities are providing services.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.04.22

kasutaja identifikaator

kasutaja ident (synonym)

Märgistring või -muster, mille abil andmetöötlussüsteem identifitseerib kasutaja.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.04.22

user ID

user identification (synonym)

A character string or pattern that is used by a data processing system to identify a user.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.06.03

kasutaja juhend

Dokument, mis kirjeldab, kuidas funktsionaalüksust kasutada ning võib sisaldada üksuse kasutaja, omaniku ja tarnija õigused ja kohustused.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.06.03

user manual

user's guide (synonym)

A document that describes how to use a functional unit, and that may include description of the rights and responsibilities of the user, the owner, and the supplier of the unit.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.06.13

kasutaja kontaktitund

Kogu kasutadaoleva materjali poole pöördumisega interaktiivse esituse kestuse ühik.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.06.13

user contact-hour

The unit of duration of an interactive presentation, assuming all the material provided is accessed.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.05.04

kasutajalink

kasutaja defineeritav link (synonym)

Hüperlink, mis hüpermeedium rakenduse kasutamise käigus luuakse kasutaja kontrolli all.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.05.04

user-defined link

A hyperlink established under user control when using a hypermedia application.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur