[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
07.04.81

keele eelprotsessor

Programmide ettevalmistavat töötlust sooritav funktsionaalüksus.
Näide:
makrogeneraator võib olla translaatori keele-eelprotsessor.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.81

language preprocessor

A functional unit that effects preparatory processing of programs.
Näide:
A macrogenerator may function as a language preprocessor of a translator.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.06.01

keeleprotsessor

Funktsionaalüksus ettemääratud programmikeeles kirjutatud programmide * transleerimiseks ja täitmiseks.
Näide:
LISP-i masin.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.06.01

language processor

A functional unit for translating and executing * programs written in a specified programming language.
Näide:
A LISP machine.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.01.02

keeletarind

Programmi süntaktiliselt lubatav osa, mille võib moodustada ühest või mitmest lekseemist vastavalt mingi programmikeele reeglitele.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.01.02

language construct

A syntactically allowable part of a program that may be formed from one or more lexical tokens in accordance with the rules of a programming language.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
03.01.14

keelusignaal

blokeerimissignaal (synonym)

blokeersignaal (synonym)

Mingi sündmuse toimumist vältiv signaal.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.01.14

inhibiting signal

A signal that prevents the occurrence of an event.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.04.01

keerdpaar

bifilaar (synonym)

Edastusmeedium, mis koosneb kahest kokkukeerutatud isoleeritud elektrijuhist.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.04.01

twisted pair

A transmission medium that consists of two insulated electrical conductors twisted together.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.63

keerutus

Ruumis pidevalt muutuva suunaga telje ümber pööratavate kuvaelementide dünaamiline kuvamine.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.63

tumbling

Dynamic display of the rotation of display elements about an axis the orientation of which is continuously changing in space.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.03.04

keha

Mõnede sõnumi tüüpide sisu osa, mida lähetaja ilmutatult edasi annab.
Märkus:
Keha võib koosneda ühest või mitmest osast.
Vt joonis 4.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.03.04

body

In some types of messages, the part of the content that the originator explicitly communicates.
Märkus:
The body may consist of one or more parts.
See figure 4.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.02

keha

Keeletarind, mis moodustab lauses või moodulis täidetava osa.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.02

body

A language construct that comprises the executable part of a statement or module.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.03.01

kehastumine

Kehalise virtuaalilmas viibimise tunne koos kehalise esituse suure plastilisusega.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.03.01

embodiment

Sense of bodily presence in a virtual world (37.01.03) combined with a great plasticity of bodily representation.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.AA.02.16

kehataju

Proprioretseptorite või proprioretseptiivkudedega vahendatav tajumus.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.AA.02.16

proprioception

proprioceptive sensation (synonym)

Perception mediated by proprioceptors or proprioceptive tissues.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.08.07

kehatüübi teenus

Teenus, mis võimaldab üle kanda individuaalsõnumi * keha iga osa iseloomu ja tunnusomadusi.
Märkus:
Atribuutide hulka kuulub kodeerimistüüp.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.08.07

typed body service

A service that permits conveying the nature and characteristics of each of the parts within the body of an interpersonal message.
Märkus:
The attributes include encoded information type.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur