[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
13.05.63

keerutus

Ruumis pidevalt muutuva suunaga telje ümber pööratavate kuvaelementide dünaamiline kuvamine.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.63

tumbling

Dynamic display of the rotation of display elements about an axis the orientation of which is continuously changing in space.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.03.04

keha

Mõnede sõnumi tüüpide sisu osa, mida lähetaja ilmutatult edasi annab.
Märkus:
Keha võib koosneda ühest või mitmest osast.
Vt joonis 4.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.03.04

body

In some types of messages, the part of the content that the originator explicitly communicates.
Märkus:
The body may consist of one or more parts.
See figure 4.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.06.02

keha

Keeletarind, mis moodustab lauses või moodulis täidetava osa.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.06.02

body

A language construct that comprises the executable part of a statement or module.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.03.01

kehastumine

Kehalise virtuaalilmas viibimise tunne koos kehalise esituse suure plastilisusega.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.03.01

embodiment

Sense of bodily presence in a virtual world (37.01.03) combined with a great plasticity of bodily representation.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.AA.02.16

kehataju

Proprioretseptorite või proprioretseptiivkudedega vahendatav tajumus.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.AA.02.16

proprioception

proprioceptive sensation (synonym)

Perception mediated by proprioceptors or proprioceptive tissues.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.08.07

kehatüübi teenus

Teenus, mis võimaldab üle kanda individuaalsõnumi * keha iga osa iseloomu ja tunnusomadusi.
Märkus:
Atribuutide hulka kuulub kodeerimistüüp.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.08.07

typed body service

A service that permits conveying the nature and characteristics of each of the parts within the body of an interpersonal message.
Märkus:
The attributes include encoded information type.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.02.06

kehtivuspiirkond

deklaratsiooni kehtivuspiirkond (synonym)

Programmi osa, milles deklaratsioon kehtib.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.02.06

scope

scope of a declaration (synonym)

That portion of a program within which a declaration is valid.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.08.08

kehtivusteenus

Teenus, mis võimaldab lähetajal teatada saajale kuupäeva ja kellaaja, mille möödumisel individuaalsõnum muutub kehtetuks.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.08.08

expiration date indication service

expiry date indication service (synonym)

A service that allows the originator to indicate to the recipient the date and time after which the interpersonal message will be invalid.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.56

kerimine

Kuvaelementide nihutamine kuvaaknas, tavaliselt püst- või rõhtsihis, nii et akna ühest servast ilmuvad uued andmed, vastasservast aga kaovad vanad.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.56

scrolling

The movement, usually vertical or horizontal, of the display elements within a window (1) in a manner such that new data appear at one edge of the window as old data disappear at the opposite edge.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.03.01

kerimine

Kuva nihutamine püst- või rõhtsihis, et vaadelda andmeid, mis muidu ei oleks ekraani või akna piires nähtaval.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.03.01

scrolling

Moving a display image vertically or horizontally, to view data not otherwise visible within the boundaries of a screen or window.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.58

kerimisriba

veoriba (synonym)

Ekraani või kuvaakna mingile servale paigutatud riba, mida kasutatakse kerimis protsessi juhtimiseks või parajasti kuvatavate * andmete või pildi suhtelise asukoha näitamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.58

scroll bar

A bar placed on any edge of a screen or a window (1), used to control the scrolling process or to indicate the position range of the data or display image currently displayed.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur