[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
12.05.13

kettaseade

Magnetkettaid, * kettaajamit, üht või mitut magnetpead ja vastavaid juhtseadiseid sisaldav seade.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.05.13

magnetic disk unit

disk unit (synonym)

A device that contains magnetic disks, a disk drive, one or more magnetic heads, and associated controls.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.07.14

kettprinter

Löökprinter, mille tähetemplid asuvad ringleva keti lülidel.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.07.14

chain printer

An impact printer in which the type slugs are carried by the links of a revolving chain.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.02.01

kiht

Avatud süsteemide ühendamise etalonmudelis üks seitsmest teenuste, funktsioonide ja protokollide kontseptuaalselt täielikust hierarhiliselt korraldatud rühmast, mis ulatub läbi kõigi avatud süsteemide.
Märkus:
Need seitse kihti on esitatud joonisel 1. Iga kihi nimes sisalduvat täpsustavat komponenti (nt „rakendus-„) võib kasutada ka selle kihi mingi subjekti, teenuse, protokolli, funktsiooni või muu aspekti nimetuses.
Kihinimede asemel tähistatakse vaadeldavat kihti ja ta naaberkihte nii:
(N)-kiht: suvaline vaadeldav kiht
(N+1)-kiht: vahetult kõrgem kiht
(N-1)-kiht: vahetult madalam kiht
Seda tähistusviisi kasutatakse ka nende kihtidega seotud muude mudeli mõistete, nt protokollide ja teenuste puhul (vt.
joonis 2).
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.02.01

layer

In the open systems interconnection reference model, one of seven conceptually complete, hierarchically arranged groups of services, functions, and protocols, that extend across all open systems.
Märkus:
The seven layers are represented in figure 1. The qualifier in each layer name (for example, „application„) may also be used to designate an entity, service, protocol, function, or some other aspect of that layer.
Instead of using the layer names, a given layer and its adjacent layers are identified as follows:
(N)-layer: any given layer
(N+1)-layer: the next higher layer
(N-1)-layer: the next lower layer.
This notation is also used for other concepts in the model which are related to these layers, for example protocol, service (see
figure 2).
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.06.02

kiht

Mahuti, mis sisaldab ühe või mitu lõnga, mis võivad olla omavahel seotud.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.06.02

layer

< hypermedia and multimedia > A container of one or more tracks that may be related to one another.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.02.06

kiht

Hierarhilise korraldusega neurovõrku kuuluv rühm tehisneuroneid, mille väljundid saab siduda võrgu väljundi pool asuvas rühmas olevate neuronitega, kuid mitte tagapool, võrgu sisendi pool asuvas rühmas olevatega.
Märkus:
Sama kihi tehisneuronite vahel võib olla seoseid.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.06

layer

In a hierarchically organized neural network, a group of artificial neurons whose outputs may connect to neurons in a group toward the output of the network but not to neurons in a group back toward the input of the network.
Märkus:
Artificial neurons of the same layer may have connections among them.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.01.10

kiht

Tervikuna käsitletav võimete, funktsioonide ja protokollide rühm, mis kuulub hierarhiliselt korraldatud rühmade kogumisse ning läbib kõigi vaadeldava võrguarhitektuuri * andmetöötlussüsteeme.
Märkus:
Näide on joonisel 1.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.01.10

layer

A group of capabilities, functions and protocols considered as a whole, that belongs to a set of hierarchically arranged groups, and that extends across all data processing systems of a given network architecture.
Märkus:
See figure 1 for an example.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.02.14

kihtideta võrk

Neurovõrk, mille tehisneuronid ei ole korraldatud kihtidesse.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.14

nonlayered network

A neural network whose artificial neurons are not organized in layers.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.02.13

kihtvõrk

Neurovõrk, mille tehisneuronid on korraldatud hierarhiliselt kihtidesse.
Märkus:
Kihtvõrgul võib lisaks tehisneuronikihtidele olla eraldi alliksõlmede rühm.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.13

layered network

A neural network whose artificial neurons are hierarchically organized in layers.
Märkus:
A layered network may have a distinct group of source nodes in addition to the layers of artificial neurons.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.12.15

kiirejaotur
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.12.15

beamsplitter
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.12.13

kiirekalluti
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.12.13

beam bender
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.12.14

kiirekommutaator
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.12.14

beam shuttle
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur