[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
33.05.24

kestus

Filmi või meediumi pikkus väljendatuna temas sisalduvates ajaühikutes.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.05.24

duration

Length of a movie or a medium expressed in the number of time units it contains.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.01.04

kestvus

Funktsionaalüksuse võime antud kasutamis- ja hooldus tingimustes täita nõutavat funktsiooni kuni mingisse piiravasse seisundisse jõudmiseni.
Märkus:
Funktsionaalüksuse piiravat seisundit võib iseloomustada kasuliku eluea lõpuga, ebasobivusega majanduslikel või tehnilistel põhjustel või muude asjakohaste teguritega.
Standardiartiklis IEV 191-02-02 on sama määratlus ja märkus.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.01.04

durability

The ability of a functional unit to perform a required function under given conditions of use and maintenance, until a limiting state is reached.
Märkus:
A limiting state of a functional unit may be characterized by the end of the useful life, unsuitability for any economic or technological reasons, or other relevant factors.
The definition and the note are the same in IEV 191-02-02.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.52

ketas

Lameda ümarplaadi kujuline andmekandja, mis pannakse pöörlema andmete * lugemiseks või kirjutuseks ühel või mõlemal küljel.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.52

disk

A data medium consisting of a flat circular plate that is rotated in order to read or write * data on one or both sides.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.05.10

kettaajam

kettadraiv (synonym)

Magnetketaste pöörlemist juhtiv seade.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.05.10

disk drive

A device for controlling the rotation of magnetic disks.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.01.41

kettakassett

Ühest või mitmest magnetkettast koosnev komplekt, mille saab kettaseadmest tervikuna välja võtta, koos karbiga, millest teda ei saa eraldada.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.41

disk cartridge

An assembly of one or more magnetic disks that can be removed as a whole from a disk unit, together with the associated container from which it cannot be separated.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.01.40

kettapakett

Magnetketaste komplekt, mille saab kettaseadmest tervikuna välja võtta, koos karbiga, millest ta tuleb töö ajaks eraldada.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.40

disk pack

An assembly of magnetic disks that can be removed as a whole from a disk unit, together with a container from which it must be separated when operating.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.05.05

kettaplokk

Kettaseadme plokk, mille karpi on suletud magnetkettad, * magnetpead ja pöördusmehhanism.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.05.05

head/disk assembly

HDA (synonym)

In a magnetic disk unit, an assembly which includes magnetic disks, * magnetic heads and an access mechanism all enclosed in a container.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.05.13

kettaseade

Magnetkettaid, * kettaajamit, üht või mitut magnetpead ja vastavaid juhtseadiseid sisaldav seade.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.05.13

magnetic disk unit

disk unit (synonym)

A device that contains magnetic disks, a disk drive, one or more magnetic heads, and associated controls.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.07.14

kettprinter

Löökprinter, mille tähetemplid asuvad ringleva keti lülidel.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.07.14

chain printer

An impact printer in which the type slugs are carried by the links of a revolving chain.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.02.01

kiht

Avatud süsteemide ühendamise etalonmudelis üks seitsmest teenuste, funktsioonide ja protokollide kontseptuaalselt täielikust hierarhiliselt korraldatud rühmast, mis ulatub läbi kõigi avatud süsteemide.
Märkus:
Need seitse kihti on esitatud joonisel 1. Iga kihi nimes sisalduvat täpsustavat komponenti (nt „rakendus-„) võib kasutada ka selle kihi mingi subjekti, teenuse, protokolli, funktsiooni või muu aspekti nimetuses.
Kihinimede asemel tähistatakse vaadeldavat kihti ja ta naaberkihte nii:
(N)-kiht: suvaline vaadeldav kiht
(N+1)-kiht: vahetult kõrgem kiht
(N-1)-kiht: vahetult madalam kiht
Seda tähistusviisi kasutatakse ka nende kihtidega seotud muude mudeli mõistete, nt protokollide ja teenuste puhul (vt.
joonis 2).
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.02.01

layer

In the open systems interconnection reference model, one of seven conceptually complete, hierarchically arranged groups of services, functions, and protocols, that extend across all open systems.
Märkus:
The seven layers are represented in figure 1. The qualifier in each layer name (for example, „application„) may also be used to designate an entity, service, protocol, function, or some other aspect of that layer.
Instead of using the layer names, a given layer and its adjacent layers are identified as follows:
(N)-layer: any given layer
(N+1)-layer: the next higher layer
(N-1)-layer: the next lower layer.
This notation is also used for other concepts in the model which are related to these layers, for example protocol, service (see
figure 2).
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.06.02

kiht

Mahuti, mis sisaldab ühe või mitu lõnga, mis võivad olla omavahel seotud.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.06.02

layer

< hypermedia and multimedia > A container of one or more tracks that may be related to one another.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur