[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
09.03.12

kitsasriba

Edastatava info mahuga võrreldes suhteliselt piiratud sagedusriba.
Märkus:
Tavaliselt kasutatakse kitsasriba mingiks üheks otstarbeks või antakse üheainsa kasutaja käsutusse.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.03.12

narrowband

A relatively restricted frequency band, in relation to the amount of information to be transferred.
Märkus:
A narrowband is normally used for a single purpose, or made available to a single user.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.02.14

kitsendav üldistus

Mõiste üldistus, mis rahuldab antud fakti või sündmuse seletamiseks kasutatavate mõistete kitsendusi.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.02.14

constraint-based generalization

A concept generalization that satisfies the constraints on concepts used to explain a given fact or event.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.04.24

kitsendus

tõke (synonym)

Andmetüübi mugandus, mis kitsendab ta vahemikku või tehteid.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.04.24

constraint

An adaptation of a data type that restricts its range or operation s.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.02.31

kitsendusreegel

Reegel, mis piirab otsingut probleemiruumi mingi etteantud osaga.
Märkus:
Ekspertsüsteemides ja reegelsüsteemides võivad kitsendusreeglid olla tõhusateks juhtimismehhanismideks.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.31

constraint rule

A rule that limits a search to a designated portion of the problem space.
Märkus:
Constraint rules may be effective control mechanisms in expert systems and rule-based systems.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.02.20

klahv- ja välisprogrammeeritav kalkulaator

Kalkulaator, mis võimaldab teatava arvu programmi samme sisestada klahvidega või väliselt andmekandjalt ja säilitada kalkulaatoris korduvaks kasutamiseks.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.02.20

calculator with keyboard and external program input

A calculator allowing a given number of program steps to be entered either via the keyboard or from an external data medium and to be retained in the calculator for repeated use.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.02.13

klahvjuhitava adresseeritava mäluga kalkulaator

Kalkulaator, mis võimaldab ainult klahvidega juhitavat andmete * talletust ja akumuleerimist; mäluseadmetes olevaid andmeid muudavad ainult nendele seadmetele suunatud klahvi operatsioonid.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.02.13

calculator with keyboard-controlled addressable storage

A calculator allowing only keyboard-controlled storage and accumulation of data, the data in the storage devices being changed only by keyboard operations addressed to those devices.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.06.06

klahvperforaator

Klahvjuhtimisega perforaator, mis mulgustab andmekandjat.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.06.06

keypunch

keyboard punch (synonym)

A keyboard-actuated punch that punches holes in a data medium.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.02.18

klahvprogrammeeritav kalkulaator

Kalkulaator, mis võimaldab teatava arvu programmi samme sisestada klaviatuurilt ja säilitada kalkulaatoris korduvaks kasutamiseks.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.02.18

calculator with keyboard program input

A calculator allowing a given number of program steps to be entered via the keyboard and retained in the calculator for repeated use.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.09.09

klass

Objektide mall, mis defineerib selliste objektide isendite sisestruktuuri ja operatsioonide hulga.
Märkus:
Objektorienteeritud * programmeerimisel on klassid võrreldavad mõnede programmikeelte, näiteks C ja Pascali andmetüüpidega.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.09.09

class

A template for object s that defines the internal structure and the set of operation s for instance s of such objects.
Märkus:
In object-oriented * programming, classes are comparable to data type s in some programming languages, such as C and Pascal.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.10.32

klastrialgoritm
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.32

cluster algorithm
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.08.19

klient

Funktsionaalüksus, mis saab serverilt ühiskasutuslikke teenuseid.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.08.19

client

A functional unit that receives shared services from a server.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur