[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
17.05.11

kirjetüüp

Liittüüp, mille komponendid on väljatüübid või teised kirjetüübid.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.05.11

record type

A composite type whose components are field types or other record types.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.04.20

kirjetüüp

Liittüüp, mille komponendid on välitüübid või teised kirjetüübid.
Näide:
Personali kirje võib koosneda isiku andmetest, mis on paigutatud väljadena või selle personalikirje alamkirjetena.
Märkus:
Kirjetüüp määratleb mingi väärtuste ja tehete hulga. Sellise kirjetüübi iga eksemplar võib sisaldada väärtusi, mis on omakorda kirjed.
Vt joonis 15-1.
See määratlus on identne määratlusega ISO/IEC 2382-17 artiklis 17.05.13. Lisatud on näide ja märkused.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.04.20

record type

A composite type whose components are field type s or other record types.
Näide:
A personnel record may consist of personal data arranged as fields or subrecords within this personnel record.
Märkus:
A record type defines a set of values and operation s. An instant of such a record type may contain values which themselves are records.
See figure 15-1.
This definition is identical to definition in entry 17.05.13 of ISO/IEC 2382-17. The example and notes have been added.
NB! 17. osa vastav kirje tuleks asendada!

EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.03.37

kirjevahe

Vahe kahe külgneva kirje vahel andmekandjal.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.37

interrecord gap

The space between two consecutive records on a data medium.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
06.01.02

kirjutama

Registreerima andmeid püsivalt või ajutiselt mäluseadmes või andmekandjal.
Märkus:
Väljendid „ lugema (kusagile)„ ja „lugema (kusagilt)„ erinevad väljenditest „kirjutama (kusagile)„ ja „kirjutama (kusagilt)„ ainult kirjelduse vaatepunktist. Näiteks võib andme ploki * teisaldust * sisemälust * välismällu nimetada niihästi „kirjutuseks välismällu„ kui ka „lugemiseks sisemälust„.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.01.02

to write

To make a permanent or transient recording of data in a storage device or on a data medium.
Märkus:
The phrases „to read to: and „to read from„ are often distinguished from the phrases „to write to„ and „to write from„ only by the viewpoint of the description. For example, the transfer of a block of data from internal storage to external storage may be called „writing to the external storage„ or „reading from the internal storage„ or both.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.05.20

kirjutuslipik

tõkislipik (synonym)

Lipik, mille olemasolu või puudumine flopil väldib kirjutuse sellele flopile.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.05.20

write protection label

A label, the presence of absence of which on a floppy disk prevents writing on that floppy disk.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.03.30

kirjutuspea

Magnetpea, mis saab ainult kirjutada.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.30

write head

A magnetic head capable of writing only.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.04.21

kirjutuspääs

Pääsuõigus, mis annab loa kirjutada * andmeid.
Märkus:
Kirjutuspääs võib anda loa lisada, muuta, kustutada või luua andmeid.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.04.21

write access

An access right that gives permission to write * data.
Märkus:
Write access may grant permission to append, modify, delete or create data.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.01.27

kirjutustõkis

Ümberpaigutatav või äravõetav vahend, mis lubab andmekandjat ainult lugeda.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.27

data medium protection device

A movable or removable device that allows only reading of a data medium.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.04.03

kirjutusvõru

tõkisvõru (synonym)

Eemaldatav plastik- või metallvõru, mille olemasolu või puudumine magnetlindi poolil välistab kirjutuse magnetlindile, vältides seeläbi faili kogemata kustutuse.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.04.03

write-enable ring

write ring (synonym)

file-protection ring (synonym)

file protect ring (synonym)

safety ring (synonym)

A removable plastic or metal ring, the presence or absence of which on a magnetic tape reel prevents writing on the magnetic tape and thereby prevents the accidental erasure of a file.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.05.10

kirkus
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.05.10

radiance
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.03.12

kitsasriba

Edastatava info mahuga võrreldes suhteliselt piiratud sagedusriba.
Märkus:
Tavaliselt kasutatakse kitsasriba mingiks üheks otstarbeks või antakse üheainsa kasutaja käsutusse.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.03.12

narrowband

A relatively restricted frequency band, in relation to the amount of information to be transferred.
Märkus:
A narrowband is normally used for a single purpose, or made available to a single user.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur