[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
07.04.61

kompileerimisjärk

Kompileerimise toimumise iga hetk.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.61

compilation time

Any instant at which compilation takes place.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.23

kompileerimiskood

Kood väljendatuna kujul, mida suudab tunda ja töödelda kompilaator.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.23

compiler code

Code expressed in a form that can be recognized and processed by a compiler.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.22

kompileerimisüksus

Kõrgkeeles väljendatud ja kompileerimiseks piisavalt täielik programm või programmiosa.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.22

compilation unit

All or part of a program expressed in a high-level language and sufficiently complete to be compiled.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.02.24

kompileeritud teadmus

Deklaratiivne teadmus, mis on transleeritud protseduurseks teadmuseks, nii et teda saab vahetult töödelda * arvutiga.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.24

compiled knowledge

Declarative knowledge that has been translated into procedural knowledge so that it can be immediately processed by a computer.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.03.06

kompleksarv

Reaalarvude * korrastatud paarist koosnev arv, mille saab esitada kujul a + b i, kus a ja b on reaalarvud ja i2 = -1.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.03.06

complex number

A number consisting of an ordered pair of real numbers, expressible in the form a + b i, where a and b are the real numbers and i2 = -1.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.9

konfidentsiaalsus

teabe omadus olla kättesaamatu või paljastamatu volitamata isikutele, olemitele või protsessidele
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.9

confidentiality

property that information is not made available or disclosed to unauthorized individuals, entities, or processes
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.01.09

konfidentsiaalsus

Andmete omadus, mis näitab, millises ulatuses need andmed ei ole kättesaadavad või avalikustatud volitamatutele isikutele, protsessidele või muudele olemitele.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.01.09

confidentiality

The property of data that indicates the extent to which these data have not been made available or disclosed to unauthorized individuals, processes, or other entities.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.26

konfiguratsioon

Infotöötlussüsteemi * riistvara ja tarkvara organiseerimise ja omavahel ühendamise viis.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.26

configuration

The manner in which the hardware and software of an information processing system are organized and interconnected.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.02.22

konflikti lahendamine

Lisaarvutuste või muude abinõude rakendamise protsess paiskekonflikti lahendamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.02.22

collision resolution

rehashing (synonym)

The process of applying further calculations or other means to resolve a collision.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.22

konfliktilahendus

Mitmese ühtivuse probleemi lahendamine reegelsüsteemis kõige sobivama reegli valimise teel.
Märkus:
Mitmene ühtivus võib aset leida kujuvõrdlusel või reegli vasakul poolel, kui kaks reeglit annavad vastuolulisi väiteid.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.22

conflict resolution

Solving the problem of multiple matches in a rule-based system by selecting the most appropriate rule.
Märkus:
Multiple matches may occur, in pattern matching or in the left-hand side of a rule, where two rules produce conflicting assertions.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.05.11

konjunktsioon

JA-tehe (synonym)

NING-tehe (synonym)

loogiline korrutamine (synonym; vananenud)

Boole'i tehe, mille tulemi Boole'i väärtus on 1 parajasti siis, kui iga operandi Boole'i väärtus on 1.
Märkus:
Vt ka Boole'i tehete tabel selle osa lõpus.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.05.11

conjunction

AND operation (synonym)

intersection (synonym)

logical product (synonym; deprecated)

The Boolean operation whose result has the Boolean value 1 if and only if each operand has the Boolean value 1.
Märkus:
See also the table of Boolean operations at the end of this section.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur