[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
2.9

konfidentsiaalsus

teabe omadus olla kättesaamatu või paljastamatu volitamata isikutele, olemitele või protsessidele
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.9

confidentiality

property that information is not made available or disclosed to unauthorized individuals, entities, or processes
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.01.09

konfidentsiaalsus

Andmete omadus, mis näitab, millises ulatuses need andmed ei ole kättesaadavad või avalikustatud volitamatutele isikutele, protsessidele või muudele olemitele.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.01.09

confidentiality

The property of data that indicates the extent to which these data have not been made available or disclosed to unauthorized individuals, processes, or other entities.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.26

konfiguratsioon

Infotöötlussüsteemi * riistvara ja tarkvara organiseerimise ja omavahel ühendamise viis.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.26

configuration

The manner in which the hardware and software of an information processing system are organized and interconnected.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.02.22

konflikti lahendamine

Lisaarvutuste või muude abinõude rakendamise protsess paiskekonflikti lahendamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.02.22

collision resolution

rehashing (synonym)

The process of applying further calculations or other means to resolve a collision.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.22

konfliktilahendus

Mitmese ühtivuse probleemi lahendamine reegelsüsteemis kõige sobivama reegli valimise teel.
Märkus:
Mitmene ühtivus võib aset leida kujuvõrdlusel või reegli vasakul poolel, kui kaks reeglit annavad vastuolulisi väiteid.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.22

conflict resolution

Solving the problem of multiple matches in a rule-based system by selecting the most appropriate rule.
Märkus:
Multiple matches may occur, in pattern matching or in the left-hand side of a rule, where two rules produce conflicting assertions.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.05.11

konjunktsioon

JA-tehe (synonym)

NING-tehe (synonym)

loogiline korrutamine (synonym; vananenud)

Boole'i tehe, mille tulemi Boole'i väärtus on 1 parajasti siis, kui iga operandi Boole'i väärtus on 1.
Märkus:
Vt ka Boole'i tehete tabel selle osa lõpus.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.05.11

conjunction

AND operation (synonym)

intersection (synonym)

logical product (synonym; deprecated)

The Boolean operation whose result has the Boolean value 1 if and only if each operand has the Boolean value 1.
Märkus:
See also the table of Boolean operations at the end of this section.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.06.01

konkreetne süntaks

Andmete formaalse spetsifitseerimise reeglite need aspektid, mis kajastavad nende andmete mingit konkreetset esitust.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.06.01

concrete syntax

Those aspects of the rules used in the formal specification of data that embody a specific representation of those data.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.06

konkretiseering

Muutuja väärtuse asendamine või mingi klassi üksiknäite loomine.
Näide:
Konkreetne haige on üldistatud objekti „patsient„ konkretiseering.
Märkus:
Reegelsüsteemis on konkretiseering mingi reegli teadmusbaasile eduka kohaldamise tulem.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.06

instantiation

The substitution of a value for a variable, or the creation of an example from a class.
Näide:
A specific sick person is an instantiation of the generic object „patient„.
Märkus:
In a rule-based system, an instantiation is the result of successfully matching a rule against the contents of the knowledge base.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
03.02.04

konkurentne

konkurent- (synonym)

Omane protsessidele, mis toimuvad mingis ühises ajavahemikus, mille kestel neil tuleb võib-olla vaheldumisi kasutada ühiseid ressursse.
Näide:
Konkurentsed on mitu programmi, kui neid täidetakse multiprogrammeerimise teel arvutis, millel on üksainus käsuseade.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.02.04

concurrent

Pertaining to processes that take place within a common interval of time during which they may have to alternately share common resources.
Näide:
Several programs, when executed by multiprogramming in a computer having a single instruction control unit, are concurrent.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.06.25

konkurents

Olukord, mis tekib, kui kaks või mitu andmejaama püüavad korraga edastada sama edastuskanali kaudu.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.25

contention

A condition arising when two or more data stations attempt to transmit at the same time over the same transmission channel.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.02.03

konkurents

Olukord kohtvõrgus, kus meediumipöörduse juhtimisprotokoll lubab kahel või enamal andmejaamal korraga alustada edastust, riskides põrkega.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.02.03

contention

In a local area network, a situation in which two or more data stations are allowed by the medium access control protocol to start transmitting concurrently and thus risk collision.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur