[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
07.05.05

laadima

Laadurit * täitma.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.05.05

to load

To execute a loader.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.04.02

laadimispunkt

Salvestatava ala algus magnetlindil.
Märkus:
Mõned magnet lindiajamid näitavad laadimispunkti lindi algusemärgise järgi.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.04.02

load point

The beginning of the recordable area on a magnetic tape.
Märkus:
Some magnetic tape drives use a beginning-of-tape marker to indicate the position of the load point.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.06.38

laaditabel

laadileht (synonym)

Faili * talletatud * laadi kogu, mis määrab nende dokumentide küljenduse, millele ta kinnistatakse.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.06.38

style sheet

A collection of styles * stored in a file that determines the layout of the documents to which it is attached.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.05.04

laadur

Programm, mis kopeerib teisi programme välismälust * sisemällu või andmeid välismälust sisemällu või sisemälust registritesse.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.05.04

loader

A program that copies other programs from external storage to internal storage or data from external storage to internal storage or from internal storage to registers.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.07.10

laenunumber

laen (synonym)

Number, mis genereeritakse siis, kui vahe on mingil numbrikohal negatiivne ja mis edastatakse töötluseks mujale.
Märkus:
Positsioonsüsteemis edastatakse laenunumber töötluseks numbrikohale, mille kaal on vahetult suurem.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.07.10

borrow digit

A digit that is generated when a difference in a digit place is arithmetically negative and that is transferred for processing elsewhere.
Märkus:
In a positional representation system, a borrow digit is transferred to the digit place with next higher weight for processing there.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.01.01

lage kandja

Andmekandja, millele ei ole registreeritud etalonmärgiseid ega kasutaja andmeid.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.01

blank medium

virgin medium (synonym)

A data medium in or on which neither marks of reference nor user data have been recorded.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.03.25

lahendamisaegne õppimine

Kinnitusega õppimine, mis põhineb kiituse ja laituse jagamisel lahenduse otsingu käigus, ära ootamata lahendustee leidmist.
Märkus:
Lahendamisaegne õppimine hõlmab sihi poole kulgemise meetodeid silmuste, ülemäära pikkade teede, tupikute ja ebaõnnestumiste märkamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.25

learning while doing

Reinforcement learning that relies not on waiting for a solution path to be found before assigning blame, but on assigning credit and blame while the search for the solution is still on.
Märkus:
Learning while doing includes techniques for noting loops and unnecessarily long paths, dead-ends, and failures, to progress toward a goal.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.13

lahendiruum

Kontseptuaalne või formaalne ala, mille määratlevad kõik mingi konkreetse probleemi lahenditeks olevad olekud.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.13

solution space

A conceptual or formal area defined by all of the states that constitute solutions for a specific problem.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.03.23

lahendusteedest õppimine

Kinnitusega õppimine, mis põhineb probleemi täieliku lahendustee leidmise äraootamisel, iga piki lahendusteed tehtud käigu märgistamisel positiivse näitena ning iga lahendusteelt otseselt eemale viiva käigu märgistamisel negatiivse näitena.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.23

learning from solution paths

Reinforcement learning that relies on waiting until a complete solution path for a problem has been found, marking every move along the solution path as a positive example, and marking every move leading directly off the solution path as a negative example.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.08.20

lahknevuse tuvastus

Protsess, millega saab kaht pilti * piksel haaval võrrelda ning vastavate eraldusrakkude * värvusväärtuste piisava erinevuse korral alati genereerida väljundsignaali.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.08.20

difference detection

A process by which two images (30.01.08) may be compared, pixel (13) by pixel, and an output generated whenever corresponding resolution cells have different enough color values (30.05.28 E).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.09.50

lahterdiagramm

Nassi-Shneidermani diagramm (synonym)

Juhtimisvooskeem, mis koosneb järjestikuseid samme, kordamist ja tingimuslauseid esitavatest jadastatudja pesastatud lahtritest.
Märkus:
Vt joonis 07-3.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.50

box diagram

Chapin chart (synonym)

Nassi-Shneiderman chart (synonym)

A control flow diagram consisting of a sequenced and nested boxes that represent sequential steps, repetition, and conditional statements.
Märkus:
See figure 07-3.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur