[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
31.03.23

lahendusteedest õppimine

Kinnitusega õppimine, mis põhineb probleemi täieliku lahendustee leidmise äraootamisel, iga piki lahendusteed tehtud käigu märgistamisel positiivse näitena ning iga lahendusteelt otseselt eemale viiva käigu märgistamisel negatiivse näitena.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.23

learning from solution paths

Reinforcement learning that relies on waiting until a complete solution path for a problem has been found, marking every move along the solution path as a positive example, and marking every move leading directly off the solution path as a negative example.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.08.20

lahknevuse tuvastus

Protsess, millega saab kaht pilti * piksel haaval võrrelda ning vastavate eraldusrakkude * värvusväärtuste piisava erinevuse korral alati genereerida väljundsignaali.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.08.20

difference detection

A process by which two images (30.01.08) may be compared, pixel (13) by pixel, and an output generated whenever corresponding resolution cells have different enough color values (30.05.28 E).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.09.50

lahterdiagramm

Nassi-Shneidermani diagramm (synonym)

Juhtimisvooskeem, mis koosneb järjestikuseid samme, kordamist ja tingimuslauseid esitavatest jadastatudja pesastatud lahtritest.
Märkus:
Vt joonis 07-3.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.50

box diagram

Chapin chart (synonym)

Nassi-Shneiderman chart (synonym)

A control flow diagram consisting of a sequenced and nested boxes that represent sequential steps, repetition, and conditional statements.
Märkus:
See figure 07-3.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.02.04

lahterdus

Andmete jaotamine riski kahandamise eesmärgil isoleeritud plokkideks, millel on eraldi turvameetmed.
Näide:
suure projektiga seotud andmete jaotamine kogu projekti paljangu piiramiseks alamprojektidele vastavaiks plokkideks, millest igal on oma turve.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.02.04

compartmentalization

A division of data into isolated blocks with separate security controls for the purpose of reducing risk.
Näide:
The division of data relative to a major project into blocks corresponding to subprojects, each with its own security protection, in order to limit exposure of the overall project.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
06.03.13

lahti pakkima

Taastama pakitud * andmetest andmete algkuju.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.03.13

to unpack

To recover the original form of the data from packed data.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.03.07

lahuti

lahutuslülitus (synonym)

Funktsionaalüksus, mille väljundandmed esitavad ta sisendandmetega esitatud arvude vahet.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.03.07

subtracter

A functional unit whose output data are a representation of the difference between the numbers represented by its input data.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.39

laiendama

Kuvaakent suurendama.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.39

expand

To enlarge the size of a window (1).
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.01.16

laiendatav keel

Programmikeel, mida saab muuta kasutaja määratud lisavõimaluste andmiseks programmeerijale või mis saab end sel otstarbel ise muuta.
Näide:
Ada, C++, FORTH, LISP, LOGO, Prolog, Smalltalk.
Märkus:
Vt laiendatavus.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.16

extensible language

A programming language that can be altered or can alter itself to provide a programmer with additional user-specified capabilities.
Näide:
Ada, C++, FORTH, LISP, LOGO, Prolog, Smalltalk.
Märkus:
See extensibility.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.10.05

laiendatavus

Uute keeletarindite spetsifitseerimise võimalikkus programmikeeles ja nende kasutamise võimalus algsete keeletarinditega süntaktiliselt ühesugusel viisil.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.10.05

extensibility

The capability of a programming language to allow the specification of new language constructs and their use in the same syntactic manner as the standard language constructs.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.03.30

laiendatud väljastuse funktsioon

Funktsioon, mis võimaldab kuvada või printida järjestikuste tehetega sooritatud arvutuse tulemit, mille numbrite arv ületab kalkulaatori * väljastus võimalused.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.30

extended result output function

The function that allows the facility for displaying or printing the result of a calculation in successive operations where the number of digits in the result exceeds the output capacity of the calculator.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.07.11

laigu adresseerimine

Laigu valimiseks kasutatav mehhanism, näiteks järjestikku adresseerimine, XY-adresseerimine, pereadresseerimine ja adresseerimine laigu identifitseerimisnumbri järgi.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.11

blob addressing

The mechanism used to select a blob (30.03.13), such as sequential addressing, X-Y addressing , family addressing, and addressing by blob-identification number.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur