[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
33.07.03

laserketas-püsimälu

CD-ROM (synonym)

Optilise mälu püsisalvestuslik vorm, mis kasutab andmete * salvestuseks ja nende poole pöördumiseks * laserkettaid ning nende lugemisseadmeid.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.07.03

CD-ROM

compact disc read-only memory (synonym)

A read-only form of optical storage using compact disks and associated reader equipment to store and to access * data.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.07.20

laserprinter

Löögita printer, mis loob valgustundlikule pinnale suunatud laserikiirega latentse kujutise, mis seejärel tehakse tooneriga nähtavaks, kantakse üle paberile ja kinnistatakse.
Märkus:
Sageli nimetatakse laserprinteriteks kõiki elektrostaatilisi printereid.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.07.20

laser printer

laser beam printer (synonym)

A nonimpact printer that creates, by means of a laser beam directed on a photosensitive surface, a latent image which is then made visible by a toner and transferred and fixed on paper.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.12.07

laserskanner

Funktsionaalüksus, mis liigutab laservalguse täppi üle objekti ja loob pildianduri jälgitavast peegeldusest pildi.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.12.07

laser scanner

A functional unit (1) that moves a spot of laser light across an object (30.01.07 A) and creates an image (30.01.08) from the reflection observed by a vision sensor (30.12.07).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.03.33

laskumistsoon

Iga magnetketta pinna ääreala, kus magnetpead paigutatakse andmete * lugemiseks ja kirjutuseks sobivale töökõrgusele.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.33

head loading _one

A peripheral area on each magnetic disk surface where heads are positioned to the proper flying height for reading and writing * data.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.02.02

lauakalkulaator

Kalkulaator, mis on mõeldud eeskätt laual kasutamiseks.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.02.02

desk-top calculator

A calculator designed primarily for use on a desk or table.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.07.15

lause

Propositsiooni väljendav kontseptuaalskeemikeele lingivistiline tarind.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.07.15

sentence

A linguistic construct in a conceptual schema language that expresses a proposition.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.05.01

lause

Ilmutatult lõpetatud süntaktiline üksus, mis esitab deklaratsiooni või kirjutab ette tööüksuse, näidates sooritatavad toimingud, neis toiminguis kasutatavad operandid (kui neid on) ja võimalike tulemite paigutuse.
Märkus:
Mõnedes programmikeeltes ei loeta deklaratsioone lauseteks.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.01

statement

An explicitly terminated syntactic unit either representing a declaration or prescribing a unit of work that includes identification of actions to be performed, operand s (if any) to be used in performing these actions, and disposition of any result s.
Märkus:
Some programming languages do not consider declarations to be statements.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.02.18

lavastus

Stsenaariumi konkreetne kontekst, kaasa arvatud rekvisiidid.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.18

setting

The specific context of a script including props.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.06.02

lavastus

Objekti, ta esituse mehhanismi, ta valgustuse ja ta vaatlemise meetodi korraldus töömasina nägemissüsteemis.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.06.02

staging

The arrangement of the object (30.01.07 A), its presentation mechanism, its illumination and method of viewing in an industrial machine vision system (30.01.00).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.50

laviinkiri

bakter (synonym)

Programm, mis levitab end elektronposti kaudu kõigile, kes on iga saaja postiloendis.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.50

bacterium

chain letter (synonym)

A program that propagates itself by electronic mail to everyone in each recipient's distribution list.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.05.16

lehekülg

Püsipikkusega plokk, millel on virtuaalaadress ja mis teisaldatakse * reaalmälust * välismällu või välismälust reaalmällu tervikliku üksusena.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.05.16

page

A fixed-length block that has a virtual address and that is transferred as a unit between real storage and auxiliary storage.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur