[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
03.03.02

loogikaline projekteerimine

loogiline projekteerimine (synonym)

loogikalahendus (synonym)

Formaalseid kirjeldusmeetodeid, näiteks sümbolloogikat kasutav funktsionaalprojekteerimine.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.03.02

logic design

A functional design that uses formal methods of description, such as symbolic logic.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.02.01

loogikamuutuja

Muutuja, mis võib omandada ainult lõpliku arvu võimalikke väärtusi või olekuid.
Näide:
märgistikku kuuluv määratlemata märk.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.02.01

switching variable

logic variable (synonym; deprecated)

A variable that may take only a finite number of possible values or states.
Näide:
An unspecified character of a character set.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.51

loogikapomm

Ründeloogika, mis, käivitatuna andmetöötlussüsteemi siirdumisest mingisse teatavasse olekusse, kahjustab seda süsteemi.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.51

logic bomb

Malicious logic that causes damage to a data processing system when triggered by some specific system condition.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
03.04.01

loogikaseadis

Seadis, mis sooritab loogikatehteid.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.04.01

logic device

A device that performs logic operations.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
03.03.03

loogikaskeem

Loogikalahenduse graafiline esitus.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.03.03

logic diagram

A graphic representation of a logic design.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
03.03.04

loogikasümbol

Tehtemärki, * funktsiooni või funktsionaalset seost esitav sümbol.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.03.04

logic symbol

A symbol that represents an operator, a function, or a functional relationship.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.10.08

loogikatehe

Sümbolloogika reegleid järgiv tehe.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.10.08

logic operation

logical operation (synonym)

An operation that follows the rules of symbolic logic.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.10.09

loogikatehe

Tehe, milles tulemi iga märk sõltub ainult iga operandi vastavast märgist.
Näide:
Boole'i diaadtehted lisa A veerus „Tulem, kui„.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.10.09

logic operation

logical operation (synonym)

An operation in which each character of the result depends only on the corresponding character of each operand.
Näide:
The dyadic Boolean operations given in the column „result for„ in annex A.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.04.06

loogikatüüp

Boole'i tüüp (synonym)

Andmetüüp, mille andmeobjektid saavad omandada ainult loogikaväärtusi (tavaliselt TÕENE või VÄÄR) ja nendega saab opereerida ainult Boole'i tehtemärkidega.
Märkus:
Vt ka märktüüp, loendtüüp, täisarvtüüp, reaaltüüp.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.04.06

logical type

Boolean type (synonym)

A data type whose data object s can assume only logical values (usually TRUE or FALSE) and can be operated on only by Boolean operator s.
Märkus:
See also character type, * enumeration type, * integer type, * real type.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.07.04

loogiline kirje

Loogikalisest aspektist kirjeks tunnistatav omavahel seotud andmeelementide kogum.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.07.04

logical record

A set of related data elements considered to be a record from a logical viewpoint.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.12.10

loogiline kohesioon

Kohesioon, mille puhul mooduli tegevused on loogiliselt sarnased.
Näide:
eri sisend kandjatelt pärit andmete töötlus ühes moodulis.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.12.10

logical cohesion

Cohesion in which the activities of a module are logically similar.
Näide:
The processing of data from different input media in one module.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur