[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
02.10.09

loogikatehe

Tehe, milles tulemi iga märk sõltub ainult iga operandi vastavast märgist.
Näide:
Boole'i diaadtehted lisa A veerus „Tulem, kui„.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.10.09

logic operation

logical operation (synonym)

An operation in which each character of the result depends only on the corresponding character of each operand.
Näide:
The dyadic Boolean operations given in the column „result for„ in annex A.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.04.06

loogikatüüp

Boole'i tüüp (synonym)

Andmetüüp, mille andmeobjektid saavad omandada ainult loogikaväärtusi (tavaliselt TÕENE või VÄÄR) ja nendega saab opereerida ainult Boole'i tehtemärkidega.
Märkus:
Vt ka märktüüp, loendtüüp, täisarvtüüp, reaaltüüp.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.04.06

logical type

Boolean type (synonym)

A data type whose data object s can assume only logical values (usually TRUE or FALSE) and can be operated on only by Boolean operator s.
Märkus:
See also character type, * enumeration type, * integer type, * real type.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.07.04

loogiline kirje

Loogikalisest aspektist kirjeks tunnistatav omavahel seotud andmeelementide kogum.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.07.04

logical record

A set of related data elements considered to be a record from a logical viewpoint.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.12.10

loogiline kohesioon

Kohesioon, mille puhul mooduli tegevused on loogiliselt sarnased.
Näide:
eri sisend kandjatelt pärit andmete töötlus ühes moodulis.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.12.10

logical cohesion

Cohesion in which the activities of a module are logically similar.
Näide:
The processing of data from different input media in one module.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.11.03

loogiline nihe

Arvutisõna kõiki märke võrdselt mõjutav nihe.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.11.03

logical shift

logic shift (synonym)

A shift that equally affects all the characters of a computer word.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.02.04

loogiline objekt

Dokumendi spetsiifilise loogilise struktuuri element, mille tähendus on oluline rakendusele või kasutajale.
Näide:
Peatükk, jaotis, lõik.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.02.04

logical object

An element of the specific logical structure of a document, which may have a meaning that is significant to the application or user.
Näide:
A chapter, a section, a paragraph.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.02.09

loogiline programmeerimine

Meetod programmide struktureerimiseks loogikareeglite kogumitena, nii et programmi sisendandmed töödeldakse eeldefineeritud * algoritmidega vastavalt selle programmi reeglitele.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.02.09

logic programming

A method for structuring programs as sets of logical rules with predefined * algorithms for the processing of input data to a program according to the rules of that program.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.04.17

loogiline pääsu reguleerimine

Informatsioonil põhinevate mehhanismide kasutamine pääsu reguleerimiseks.
Näide:
parooli kasutamine.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.04.17

logical access control

The use of mechanisms related to data or information to provide access control.
Näide:
The use of a password.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.03.09

loogiline ring

Sellise lubasiinvõrgu abstraktne esitus, kus luba antakse ühelt andmejaamalt teisele üle viisil, mis jäljendab juhtimise edasiandmist ringvõrgus.
Märkus:
Vt. joonis 4.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.03.09

logical ring

The abstract representation of a token-bus network, that is passing a token between data stations in a manner that simulates the passing of control in a ring network.
Märkus:
See figure 4.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.03.09

loogiline skeem

Siseskeemi see osa, mis puudutab loogilist taset ja on seega andmebaasi skeemi osa.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.09

logical schema

The part of the internal schema that pertains to the logical level and that, therefore, is a part of the database schema.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.03.07

loogiline tase

Käsitlustase, kus kõik aspektid puudutavad andmebaasi ja ta arhitektuuri, kooskõlas kontseptuaalskeemiga ja vastava infobaasiga, kuid sõltumatult ta füüsilisest teostusest.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.07

logical level

A level of consideration at which all aspects deal with a database and its architecture, consistent with a conceptual schema and the corresponding information base, but abstract from its physical implementation.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur