[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
15.04.21

muutkirjetüüp

Kirjetüüp, millel on muutosa, mis spetsifitseerib alternatiivsed komponentide loetelud.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.04.21

variant record type

A record type that has a variant part specifying alternative lists of components.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.06.23

muutmise tuvastus

Protseduur, millega tuvastatakse, kas andmeid on tahtmatult või sihilikult muudetud.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.06.23

manipulation detection

modification detection (synonym)

A procedure that is used to detect whether data have been modified, either accidentally or intentionally.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.02.14

muutmälu

RAM (synonym)

Mäluseade, millesse saab andmeid * kirjutada ja neid sealt lugeda.
Märkus:
Ingliskeelne lühend RAM tuleneb nimetusest „ Random-Access Memory „ („suvapöördusmälu„) ja seda ei soovitata kasutada otsepöördusega * mäluseadme tähenduses.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.14

RAM

A storage device in which data can be written and read.
Märkus:
RAM is the abbreviation for „Random-Access Memory„, and is deprecated in the sense of direct access * storage device.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.03.10

muutosa

variantosa (synonym)

Kirje osa, mis koosneb andmeobjektidest, mille andmestruktuurid või deklareeritud andmetüübid võivad muutuda.
Märkus:
Muutuda võib nii andmeobjektide arv kui ka koostis.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.03.10

variant part

A part of a record, composed of data object s, whose corresponding data structure s or declared data type s may vary.
Märkus:
Both the number of data objects and their composition may vary.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.05.18

muutsektorjaotus

Magnetketta * sektori piiride identifitseerimine salvestatud andmete abil.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.05.18

soft sectoring

The identification of sector boundaries on a magnetic disk by using recorded data.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.03.20

muuttäpsuse režiim

Resiim, mille puhul komamärk seatakse arvutus tulemis automaatselt, sõltumatult andmete sisestuse režiimist.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.20

floating decimal mode

A mode in which the decimal marker is automatically positioned in the result of a calculation irrespective of the mode in which the input data is entered.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
C09

muutuja

Olem, mille väärtus võib olla määramata või teadaolevate piiride vahel määramata, kuni talle kinnistatakse konkreetses rakenduses tegelik väärtus.

[en]
C09

variable

An entity whose value may be indeterminate, or indeterminate between known limits, until an actual value is assigned to it in a given application.

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.03.03

muutuja

Identifikaatorist, andmeatribuutide kogumist, ühest või mitmest aadressist ja andmeväärtusest koosnev deklaratsiooni või ilmutamata deklaratsiooniga loodud nelik, milles aadresside ja andmeväärtuste vaheline seos võib muutuda.
Märkus:
Mõnedes programmikeeltes võivad aadressid muutuda, seetõttu võivad muutuda ka nendega seotud andmeväärtused. Teistes programmikeeltes püsivad aadressid muutumatutena, kuid nendega seotud andmeväärtused võivad täitmise ajal muutuda.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.03.03

variable

A quadruple, established by a declaration or an implicit declaration, that consists of an identifier, a set of data attribute s, one or more addresses, and data value s, where the relationship between the addresses and the data values may vary.
Märkus:
In some programming languages, the addresses may vary, hence the associated data values may vary. In other programming languages, the addresses remain fixed, but the associated data values may change during execution.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.02.07

muutumispiirkond

Suuruse või funktsiooni suurima võimaliku ja vähima võimaliku väärtuse vahe.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.02.07

span

range (synonym; AUS)

The difference between the highest and the lowest values that a quantity or function may take.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.07.07

muutusetõmmistus

muutusedamp (synonym)

Määratud perioodi jooksul muutunud sisuga mälupesade * tõmmistus.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.07

change dump

A dump of those storage locations whose contents have changed during a specified period.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.01.06

mõiste

Abstraktne olem kategooriasse kuuluvuse määramiseks.
Märkus:
Mõistet kasutatakse objektide liigitamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.01.06

concept

An abstract entity for determining category membership.
Märkus:
A concept is used to classify objects.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur