[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
22.03.20

muuttäpsuse režiim

Resiim, mille puhul komamärk seatakse arvutus tulemis automaatselt, sõltumatult andmete sisestuse režiimist.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.20

floating decimal mode

A mode in which the decimal marker is automatically positioned in the result of a calculation irrespective of the mode in which the input data is entered.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
C09

muutuja

Olem, mille väärtus võib olla määramata või teadaolevate piiride vahel määramata, kuni talle kinnistatakse konkreetses rakenduses tegelik väärtus.

[en]
C09

variable

An entity whose value may be indeterminate, or indeterminate between known limits, until an actual value is assigned to it in a given application.

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.03.03

muutuja

Identifikaatorist, andmeatribuutide kogumist, ühest või mitmest aadressist ja andmeväärtusest koosnev deklaratsiooni või ilmutamata deklaratsiooniga loodud nelik, milles aadresside ja andmeväärtuste vaheline seos võib muutuda.
Märkus:
Mõnedes programmikeeltes võivad aadressid muutuda, seetõttu võivad muutuda ka nendega seotud andmeväärtused. Teistes programmikeeltes püsivad aadressid muutumatutena, kuid nendega seotud andmeväärtused võivad täitmise ajal muutuda.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.03.03

variable

A quadruple, established by a declaration or an implicit declaration, that consists of an identifier, a set of data attribute s, one or more addresses, and data value s, where the relationship between the addresses and the data values may vary.
Märkus:
In some programming languages, the addresses may vary, hence the associated data values may vary. In other programming languages, the addresses remain fixed, but the associated data values may change during execution.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.02.07

muutumispiirkond

Suuruse või funktsiooni suurima võimaliku ja vähima võimaliku väärtuse vahe.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.02.07

span

range (synonym; AUS)

The difference between the highest and the lowest values that a quantity or function may take.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.07.07

muutusetõmmistus

muutusedamp (synonym)

Määratud perioodi jooksul muutunud sisuga mälupesade * tõmmistus.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.07

change dump

A dump of those storage locations whose contents have changed during a specified period.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.01.06

mõiste

Abstraktne olem kategooriasse kuuluvuse määramiseks.
Märkus:
Mõistet kasutatakse objektide liigitamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.01.06

concept

An abstract entity for determining category membership.
Märkus:
A concept is used to classify objects.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.02.02

mõiste kirjeldus

Mõiste kõigi teadaolevate näidete klassi kirjeldav andmestruktuur.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.02.02

concept description

A data structure describing the class of all known instances of a concept.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.01.08

mõisteline rühmitamine

Objektide, sündmuste või faktide korraldamine klassideks, mida iseloomustatakse lihtsate kirjeldavate mõistetega.
Märkus:
Vt ka valveta õppimine ja tombustus.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.01.08

conceptual clustering

Arranging objects, events, or facts into classes characterized by means of simple, descriptive concepts.
Märkus:
See also unsupervised learning and chunking.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.02.07

mõistemoodustus

Antud objekti-, sündmuse- või fakti kogumi iseloomustamiseks kasutatavate mõistete genereerimine.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.02.07

concept formation

The generation of concepts used to characterize a given collection of objects, events, or facts.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.02.17

mõiste spetsialiseerimine

mõiste ahendamine (synonym)

Mõiste kirjelduse haardeulatuse kitsendamine temaga kirjeldatava näitehulga kahandamisega.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.02.17

concept specialization

Narrowing the scope of a concept description by reducing the set of examples it describes.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.02.19

mõiste valideerimine

Induktiivne meetod õpitud mõistete testimiseks kirjelduste rakendamisega katselistele näidetele ja eksimismaatriksi arvutamisega.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.02.19

concept validation

An inductive method of testing learned concepts by applying their descriptions to tentative examples and by computing a confusion matrix.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur