[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
22.03.16

negatiivseks muutmine

Negatiivsusmärgi kinnistamine kalkulaatorisse sisestatud arvule.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.03.16

negative entry

The assignment of a negative sign to a number entered in a calculator.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.04.04

negatiivsuse indikaator

Näidatava arvu negatiivsuse visuaalne indikaator.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.04.04

negative indication

A visual indication that the number shown has a negative value.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.05.17

negatsioon

eitus (synonym)

EI-tehe (synonym)

inversioon (synonym; vananenud)

Boole'i monaad tehe, mille tulemi Boole'i väärtus on vastupidine operandi omale.
Märkus:
Vt ka Boole'i tehete tabel selle osa lõpus.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.05.17

negation

NOT operation (synonym)

Boolean complementation (synonym; deprecated)

inversion (synonym; deprecated)

The monadic Boolean operation whose result has the Boolean value opposite to that of the operand.
Märkus:
See also the table of Boolean operations at the end of this section.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.01.14

neljanda põlve keel

4GL-keel (synonym)

Kõrgkeel, mis võimaldab kasutajal, mitte tingimata programmeerijal, kirjutada loomulikule keelele lähedasi lauseid ning mille lihtlausele vastab palju suurem arv masinakäske kui kolmanda põlve keeles ja mis tõstab kasutaja jaoks abstraktsioonitaseme kõrgemale kui programmikeelte eelmised põlvkonnad.
Näide:
Neljanda põlve keeles võib klientide loetelu sortimise väljendada nii: „Sortida kliendid_loetelu kliendi_nimi järgi tõusvasse järjestusse„. Kasutaja ei pea teadma mingit sortimisalgoritmi.
dBASE on neljanda põlve keel.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.14

fourth-generation language

4GL (synonym)

A high-level language that allows a user, not necessarily a programmer, to write statements in near- natural language, that has a ratio of machine instructions to simple statements much higher than that of a third-generation language, and that elevates the level of abstraction at which the user may work beyond that of previous generations of programming languages.
Näide:
In a fourth-generation language, sorting a customer list could be expressed as: „Sort customer_list on customer_name in ascending order„. The user need not know any sorting algorithm.
dBASE is a fourth-generation language.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.08.10.1

netiuudised

Protokollil NNTP põhinev raalkonverentsi teenus.
Märkus:
Protokolli NNTP (vt 35.AA.13) määratleb RFC 977.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.08.10.1

network news
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.01.08

neuroarvuti

Neurovõrguna ehitatud eri arvuti.
Märkus:
Jõudlust mõõdetakse tavaliselt seosevärskendustena sekundis.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.01.08

neurocomputer

neural computer (synonym)

A special-purpose computer built as a neural network.
Märkus:
The performance usually is measured in connection updates per second.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.01.09

neurokiip

Kogu neurovõrkmudelit või selle osa realiseeriv ümberkonfigureeritav kiip.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.01.09

neurochip

A reconfigurable chip which implements all or part of a neural-network model.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.03.01

neuroseos

sünapsseos (synonym)

Kahe tehisneuroni vaheline ühendus, mille määravad lähteneuron, sihtneuron ja seosekaal.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.03.01

neural connection

neural link (synonym)

synaptic interconnection (synonym)

synaptic connection (synonym)

A link between two artificial neurons that is defined by the source neuron, the destination neuron, and a connection weight.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.08.27

neurotuvastus

Neurovõrke kasutavate algoritmidega * kujutuvastus.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.08.27

neural recognition

Image recognition with algorithms using neural networks.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.01.22

neurovõrk

närvivõrk (synonym)

tehis-närvivõrk (synonym)

Kaalutud sidemete kaudu ühendatud elementaarsetest töötluselementidest koosnev võrk, milles iga element tekitab mingi väärtuse, rakendades oma sisend väärtustele mingit mittelineaarset funktsiooni, ja edastab selle väärtuse teistele elementidele või esitades ta väljundina.
Märkus:
Neurovõrgud modelleerivad neuronite talitlust närvisüsteemis.
Rakendatav mittelineaarne funktsioon on harilikult lävifunktsioon.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.01.22

neural network

neural net (synonym)

artificial neural network (synonym)

A network of primitive processing elements connected by weighted links with adjustable weights, in which each element produces a value by applying a nonlinear function to its input values, and transmits it to other elements or presents it as an output.
Märkus:
Neural networks are modeled on the functioning or neurons in the nervous system.
The nonlinear function is usually a threshold function.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.01.06

neurovõrk

Võrk, mis koosneb elementaarsetest töötluselementidest, mida ühendavad reguleeritavate kaaludega kaalutud sidemed, kusjuures iga element tekitab mingi väärtuse, rakendades oma sisend väärtustele mittelineaarse funktsiooni, ja edastab selle teistele elementidele või esitab kui väljund väärtuse.
Märkus:
Mõned neurovõrgud on küll mõeldud simuleerima neuronite talitlust närvisüsteemis, kuid enamikku neurovõrke kasutatakse intellektitehnikas * seostusmudeli teostustena.
Mittelineaarsete funktsioonide näited on lävifunktsioon, sigmoidfunktsioon ja polünoomfunktsioon.
See artikkel on mõeldud asendama ISO/IEC 2382-28 vastavat artiklit.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.01.06

neural network

neural net (synonym)

NN (synonym)

artificial neural network (synonym)

ANN (synonym)

A network of primitive processing elements connected by weighted links with adjustable weights, in which each element produces a value by applying a nonlinear function to its input values, and transmits it to other elements or presents it as an output value.
Märkus:
1 - Whereas some neural networks are intended to simulate the functioning of neurons in the nervous system, most neural networks are used in artificial intelligence as realizations of the connectionist model.
2 - Examples of nonlinear functions are a threshold function, a sigmoid function, and a polynomial function.
3 - This entry is intended to replace the corresponding entry in ISO/IEC 2382-28.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur