[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
13.02.28

Phongi varjustus

Kinnise hulknurkse ala sile varjustus pinna normaalvektorite interpoleerimisega üle hulknurga.
Märkus:
Vt. joonis 2.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.28

Phong shading

The smooth shading of a closed, multisided area by interpolation of surface normal vectors across a polygon span.
Märkus:
See Figure 2.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.07.15

PICT

Paljude personaalarvutiplatvormidega ühilduv graafika faili * vorming skaneeritud piltide * salvestuseks ja vahetuseks.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.07.15

PICT

A graphic file * format used to store and exchange scanned images, compatible with a number of personal computing platforms.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.02.11

pidepunkt

Osutusseadmega valitav ja lähte- hüpermeediumsõlme esindav koht või regioon * hüpermeedium rakenduses.
Näide:
siht-hüpermeediumsõlme esindav ikoon * dokumendis.
Märkus:
Vt joonis 6.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.02.11

hot spot

< hypermedia > A location or a region in a hypermedia application that can be selected by a pointing device and that represents a source hypermedia node.
Näide:
An icon used to represent a target hypermedia node in a documen t.
Märkus:
See figure 6.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.05.14

pidevfaasiga sagedusmanipulatsioon

Sagedusmanipulatsioon, mille puhul siire ettemääratud sageduste vahel sooritatakse sageduse sellise muutmisega, et siire ei tekita faasinihet.
Märkus:
Pidevfaasiga sagedusmanipulatsiooni vastand on sageduste järsk vahetamine näiteks kommutaatoriga.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.05.14

phase-continuous frequency shift keying

phase-continuous FSK (synonym)

Frequency shift keying in which the transition between the predetermined frequencies is accomplished by a change of frequency, in such a way that there is no phase shift at the transition.
Märkus:
Phase-continuous frequency shift keying may be contrasted with the discontinuous replacement of one frequency by another, such as might be accomplished by a switch.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.06.12

pidev hargnemine

Funktsioon, mis võimaldab kasutajal interaktiivmeedium esituses programmi modifitseerida mitte erilistes hargnemispunktides, vaid igas punktis.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.06.12

continuous branching

In an interactive medium presentation, a feature allowing a user to modify a program at any point rather than at specific branching points.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.02.08

pidevkõne tuvastus

Lausungite tuvastus tavalistes kõne situatsioonides.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.02.08

continuous-speech recognition

Recognition of utterances in normal speech situations.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.03.11

piir

Kahe piirkonna vaheline eraldusjoon, tavaliselt piki serva (30.03.08).
Märkus:
Vrd serv.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.03.11

boundary

A line demarking the separation between two regions, typically along an edge (30.03.08).
Märkus:
Contrast with edge.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.01.06

piire

eraldaja (synonym; mittesoovitatav)

Lekseem, mis näitab teise lekseemi või süntaktiliseks üksuseks loetava märgistringi algust või lõppu.
Märkus:
Piireteks võivad olla erimärgid või reserveeritud sõnad.
Vrd eraldaja.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.01.06

delimiter

separator (synonym; deprecated)

A lexical token that indicates the beginning or the end of another lexical token or of a character string considered as a syntactic unit.
Märkus:
Special characters or reserved words may serve as delimiters.
Contrast with separator.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.60

piiriboks

piirikast (synonym)

Normaaljuhul nähtamatu ristkülik, mis piirab graafilist objekti ja võib ilmuda nähtavale selle objekti valimisel.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.60

bounding box

A normally invisible rectangle that encloses a graphic object, and that may appear when this graphic object is selected.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.07.26

piiride ekstraheerimine

Objekti asukoha määramise ja karakteristikute ekstraheerimise vaheline vahesamm, mille käigus määratakse objekti karakteristikute * piirid.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.26

boundary extraction

An intermediate step between locating an object (30.01.07 A) and feature extraction, during which the boundaries (30.03.10) of the features (30.04.01) of the object are determined.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.07.25

piirijälitus

Protsess, mis järgib laikude täielike piirjoonte määramiseks laikude servi.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.25

boundary tracking

tracing (synonym)

The process that follows the edges (30.03.08) of blobs (30.03.13) to determine their complete outlines.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur