[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
30.09.03

pildistiku pikseltöötlus

Töötlusmeetod, mis sisaldab kahe või enama pildi kombineerimist nende piksel haaval liitmise või lahutamise teel.
Märkus:
See meetod on kasulik rakendusteks, mis nõuavad piltide ülekattumisi, defektide avastamist jne.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.09.03

multiple-image pixel-point processing

A processing technique that involves the combination of two or more images (30.01.08) which are added or subtracted pixel (13) by pixel.
Märkus:
This technique is useful for applications requiring image overlays, defect detection, etc.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.12.09

pildisüntesaator

Funktsionaalüksus, mis genereerib arvutiga * objektide visuaalesitusi, toetumata tegelikele piltidele (30.01.08).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.12.09

image synthesizer

A functional unit (1) that generates a visual representation of objects (30.01.07 A) by a computer without reference to real images (30.01.08).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.09.22

pilditaaste

Protsess, mis viib degradeerunud pildi ta algsesse seisundisse.
Märkus:
Pilditaaste on võimalik ainult ta degradatsiooni matemaatilise pööratavuse ulatuses.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.09.22

image restoration

The process by which a degraded image (30.01.08) is returned to its original condition.
Märkus:
Image restoration is possible only to the extent that the degradation is mathematically invertible.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.03.01

pilditasand

Soovitud pilti sisaldav tasand optilises süsteemis.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.03.01

image plane

In an optical system, the plane that contains the desired image (30.01.08).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.10.20

pilditeisendus
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.20

image transform
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.09.10

pilditihendus

Operatsioon, mis kahandab pildi * salvestuseks vajatavat mälu mahtu või pildi edastuseks vajatavat aega.
Märkus:
Pildi võtuks on vajalik vastav hõrendamissüsteem.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.09.10

image compression

An operation that reduces the amount of memory needed to store an image (30.01.08) or the time needed to transmit an image.
Märkus:
A decompression system is required for retrieval.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.09.01

pilditransformatsioon

Iga operatsioon, mis tekitab sisend * pildist * väljund pildi.
Näide:
Pildiosa võidakse valida ja suurendada näiteks suumimis operatsiooniga. Objekti võidakse pildil ümber paigutada rööplükkega (30.09.11).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.09.01

image transformation

Any operation that produces an output * image (30.01.08) from an input image.
Näide:
A part of an image may be selected and enlarged, as in a zoom operation. The relocation of an object (30.01.07 A) within an image by translation (30.09.11).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.01.14

pildituvastus

Funktsionaalüksuse sooritatav pildi, selle koostisobjektide, nende omaduste ja nende ruumiliste suhete tajumine ja analüüs.
Märkus:
Pildituvastus sisaldab stseeni analüüsi.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.01.14

image recognition

Perception and analysis, by a functional unit, of an image, its constituent objects, their properties, and their spatial relationships.
Märkus:
Image recognition includes scene analysis.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.08.22

pildituvastus

Funktsionaalüksuse sooritatav pildi, selle koostis objektide, nende omaduste ja nende ruumiliste suhete tajumine ja analüüs.
Märkus:
Pildituvastus sisaldab stseenianalüüsi.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.08.22

image recognition

Perception and analysis, by a functional unit (1), of an image (30.01.08), its constituent objects (30.01.07 A), their properties, and their spatial relationships.
Märkus:
Image recognition includes scene analysis.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.01.17

pilditõlgendus

pildi interpretatsioon (synonym)

Funktsionaalüksuse sooritatav etteantud pildi ja pildil esitatu kirjelduse koostamine.
Märkus:
Pilditõlgendus tekitab informatsiooni visuaal andmete integreerimisega geomeetrilise modelleerimise, * teadmuse esituse ja kognitiivmodelleerimise abil.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.01.17

image interpretation

image understanding (synonym)

The production, by a functional unit, of a description for both a given image and what the image represents.
Märkus:
Image interpretation produces information by integrating visual data by means of geometric modeling knowledge representations, and cognitive modeling.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.01.04

pilditöötlus

Objektide või andmete piltesitusele suvalise operatsiooni rakendamine mingi kindla eesmärgiga.
Märkus:
Operatsioonide näited on stseeni analüüs, pildi tihendamine, pildi taastamine, pildi korrektsioon, eeltöötlus, kvantimine, ruumiline filtreerimine ning objektide kahe- ja kolmemõõtmeliste mudelite konstrueerimine.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.01.04

image processing

picture processing (synonym)

The process of applying any operation to a pictorial representation of objects or data for a given purpose.
Märkus:
Examples of operations include scene analysis, image compression, image restoration, image enhancement, preprocessing, quantizing, spatial filtering, and construction of two- and three-dimensional models of objects.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur