[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
30.AA.10.20

pilditeisendus
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.10.20

image transform
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.09.10

pilditihendus

Operatsioon, mis kahandab pildi * salvestuseks vajatavat mälu mahtu või pildi edastuseks vajatavat aega.
Märkus:
Pildi võtuks on vajalik vastav hõrendamissüsteem.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.09.10

image compression

An operation that reduces the amount of memory needed to store an image (30.01.08) or the time needed to transmit an image.
Märkus:
A decompression system is required for retrieval.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.09.01

pilditransformatsioon

Iga operatsioon, mis tekitab sisend * pildist * väljund pildi.
Näide:
Pildiosa võidakse valida ja suurendada näiteks suumimis operatsiooniga. Objekti võidakse pildil ümber paigutada rööplükkega (30.09.11).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.09.01

image transformation

Any operation that produces an output * image (30.01.08) from an input image.
Näide:
A part of an image may be selected and enlarged, as in a zoom operation. The relocation of an object (30.01.07 A) within an image by translation (30.09.11).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.01.14

pildituvastus

Funktsionaalüksuse sooritatav pildi, selle koostisobjektide, nende omaduste ja nende ruumiliste suhete tajumine ja analüüs.
Märkus:
Pildituvastus sisaldab stseeni analüüsi.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.01.14

image recognition

Perception and analysis, by a functional unit, of an image, its constituent objects, their properties, and their spatial relationships.
Märkus:
Image recognition includes scene analysis.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.08.22

pildituvastus

Funktsionaalüksuse sooritatav pildi, selle koostis objektide, nende omaduste ja nende ruumiliste suhete tajumine ja analüüs.
Märkus:
Pildituvastus sisaldab stseenianalüüsi.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.08.22

image recognition

Perception and analysis, by a functional unit (1), of an image (30.01.08), its constituent objects (30.01.07 A), their properties, and their spatial relationships.
Märkus:
Image recognition includes scene analysis.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.01.17

pilditõlgendus

pildi interpretatsioon (synonym)

Funktsionaalüksuse sooritatav etteantud pildi ja pildil esitatu kirjelduse koostamine.
Märkus:
Pilditõlgendus tekitab informatsiooni visuaal andmete integreerimisega geomeetrilise modelleerimise, * teadmuse esituse ja kognitiivmodelleerimise abil.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.01.17

image interpretation

image understanding (synonym)

The production, by a functional unit, of a description for both a given image and what the image represents.
Märkus:
Image interpretation produces information by integrating visual data by means of geometric modeling knowledge representations, and cognitive modeling.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.01.04

pilditöötlus

Objektide või andmete piltesitusele suvalise operatsiooni rakendamine mingi kindla eesmärgiga.
Märkus:
Operatsioonide näited on stseeni analüüs, pildi tihendamine, pildi taastamine, pildi korrektsioon, eeltöötlus, kvantimine, ruumiline filtreerimine ning objektide kahe- ja kolmemõõtmeliste mudelite konstrueerimine.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.01.04

image processing

picture processing (synonym)

The process of applying any operation to a pictorial representation of objects or data for a given purpose.
Märkus:
Examples of operations include scene analysis, image compression, image restoration, image enhancement, preprocessing, quantizing, spatial filtering, and construction of two- and three-dimensional models of objects.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.06.20

pilditöötlus

Andmetöötlussüsteemi kasutamine piltide loomiseks, skaneerimiseks, analüüsimiseks, täiustamiseks, tõlgendamiseks või kuvamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.06.20

image processing

picture processing (synonym)

The use of a data processing system to create, scan, analyze, enhance, interpret, or display images.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.01.29

pilditöötlus

Pildi * andmetele teataval eesmärgil operatsiooni rakendamise protsess.
Märkus:
Operatsioonide näited on stseeni analüüs, pilditihendus, pilditaaste, pildiväärindus, eeltöötlus, kvantimine, ruumfiltreerimine ning objektide kahe- ja kolmemõõtmeliste mudelite ehitamine.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.01.29

image processing

picture processing (synonym)

The process of applying any operation to image (30.01.08) * data (01) for a given purpose.
Märkus:
Examples of operations include scene analysis, image compression, image restoration, image enhancement, preprocessing, quantizing, spatial filtering, and construction of two- and three-dimensional models of objects (30.01.07 A).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.05.01

pilditöötlussüsteem

Otse arvutist, reaalkeskkondadest, mudelitest või dokumentidest kujutiste hõiveks, salvestuseks, käitluseks, edastuseks ja kuvamiseks spetsiaalselt kavandatud riistvara ja tarkvara.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.05.01

imaging system

Hardware and software designed specifically to capture, store, manipulate, transmit, and display images from either direct computation, real environments, models, or documents.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.01.31

pildivalmendus

pildi-eeltöötlus (synonym)

Piltide väärindamine, transformeerimine, filtreerimine või muu ettevalmistus enne töötlust.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.01.31

image preprocessing

Enhancement, transformation, filtering, or other preparation of images (30.01.08) before processing.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur