[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
30.01.29

pilditöötlus

Pildi * andmetele teataval eesmärgil operatsiooni rakendamise protsess.
Märkus:
Operatsioonide näited on stseeni analüüs, pilditihendus, pilditaaste, pildiväärindus, eeltöötlus, kvantimine, ruumfiltreerimine ning objektide kahe- ja kolmemõõtmeliste mudelite ehitamine.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.01.29

image processing

picture processing (synonym)

The process of applying any operation to image (30.01.08) * data (01) for a given purpose.
Märkus:
Examples of operations include scene analysis, image compression, image restoration, image enhancement, preprocessing, quantizing, spatial filtering, and construction of two- and three-dimensional models of objects (30.01.07 A).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.05.01

pilditöötlussüsteem

Otse arvutist, reaalkeskkondadest, mudelitest või dokumentidest kujutiste hõiveks, salvestuseks, käitluseks, edastuseks ja kuvamiseks spetsiaalselt kavandatud riistvara ja tarkvara.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.05.01

imaging system

Hardware and software designed specifically to capture, store, manipulate, transmit, and display images from either direct computation, real environments, models, or documents.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.01.31

pildivalmendus

pildi-eeltöötlus (synonym)

Piltide väärindamine, transformeerimine, filtreerimine või muu ettevalmistus enne töötlust.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.01.31

image preprocessing

Enhancement, transformation, filtering, or other preparation of images (30.01.08) before processing.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.05.12

pildivälja ebaühtlus

Alg stseenis puuduv nägemissüsteemi põhjustatud paistvus gradient pildil.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.05.12

shading

A brightness (30.05.07) gradient in an image (30.01.08), not present in the original scene (30.01.18) but caused by the vision system (30.01.00).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.09.24

pildiväärindus

Pildi * kujutustäpsuse, paistvuse, tõetruuduse või muu atribuudi parendamine.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.09.24

image enhancement

An improvement in the definition (30.04.33), brightness (30.05.07), fidelity, or other attribute (28) of an image (30.01.08).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.04.09

pilet

Valdaja ühe või mitme pääsuõiguse esitus mingi objekti kohta.
Märkus:
Pilet esitab pääsuluba.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.04.09

ticket

A representation of one or more access rights that possessor has to an object.
Märkus:
The ticket represents an access permission.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.01.03

pilt

kuva (synonym)

Kuvapinnal korraga esitatavate kuvaelementide kogum.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.01.03

display image

image (synonym)

A collection of display elements that are represented together at any one time on a display surface.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.01.11

pilt

Ühe või mitme objekti või mõiste visuaalaspektide esitus.
Näide:
foto, hologramm, joonis, videokaader, röntgenipilt.
Märkus:
Raalnägemises genereeritakse pildid enamasti objektide kiiritustiheduste või suhteliste mõõtmete järgi.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.01.11

image

A representation of visual aspects of one or more objects (30.01.07 A) or concepts.
Näide:
A photograph, hologram, drawing, frame of video, X-ray picture.
Märkus:
In computer vision (30.01.01), the most common images (30.01.08) are generated from irradiance of objects (30.01.07 A) or range measurements to objects.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.09.17

piltide kombineerimine
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.09.17

image combination
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.09.19

piltide lahutamine

Operatsioon, mis lahutab ühe pildi iga pikseliväärtuse teise pildi vastava pikseli väärtusest.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.09.19

image subtraction

An operation in which each pixel value (13) of one image (30.01.08) is subtracted from its corresponding pixel value in another image.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.09.18

piltide segustus

Operatsioon, mille tulemiks saadav pikseliväärtus on kahe komponent pikseli väärtuste lineaarne kombinatsioon(13).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.09.18

image blending

An operation in which the resulting pixel value (13) is a linear combination of the values of the two component pixels (13).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur