[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
02.07.05

aritmeetiline allakadu

allakadu (synonym)

alatäitumine (synonym; vananenud)

Aritmeetikatehte * tulem, mille absoluutväärtus on liiga väike kasutatava arvusüsteemi * muutumispiirkonnas esitamiseks.
Näide:
Olukord, mis tekib eriti ujukomasüsteemi kasutamisel, kui tulem on väiksem vähimast mittenullisest väärtusest, mida saab esitada.
Tulemiks võib olla allakadu sellise negatiivse eksponendi genereerimise tõttu, mis jääb väljapoole lubatavat vahemikku.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.07.05

arithmetic underflow

underflow (synonym)

In an arithmetic operation, a result whose absolute value is too small to be represented within the range of the numeration system in use.
Näide:
The condition existing particularly when a floating-point representation system is used, when the result is smaller than the smallest non-zero quantity that can be represented.
The result may underflow because of the generation of a negative exponent that is outside the permissible range.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.11.02

aritmeetiline nihe

Püsiraadikssüsteemis ja püsikomasüsteemis esitatud arvule rakendatav nihe, mille puhul nihutatakse ainult püsikomaosa esitavaid märke.
Märkus:
Aritmeetiline nihe on harilikult ekvivalentne arvu korrutamisele raadiksi positiivse või negatiivse täisarvulise astmega, välja arvatud ümardusest tingitud erinevused.
Vrd loogiline nihe, eriti ujukomaesituse puhul.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.11.02

arithmetic shift

A shift, applied to the representation of a number in a fixed radix numeration system and in a fixed-point representation system, in which only the characters representing the fixed point part of the number are moved.
Märkus:
An arithmetic shift is usually equivalent to multiplying the number by a positive or a negative integral power of the radix, except for the effect of any rounding.
Compare the logical shift with the arithmetic shift, especially in the case of floating-point representation.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.07.03

aritmeetiline ületäide

ületäide (synonym)

Aritmeetikatehte * tulemit väljendava arvusõna osa, mille võrra tulemi sõnapikkus ületab arvu esituseks kasutadaoleva sõnapikkuse.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.07.03

arithmetic overflow

overflow (synonym)

The portion of a numeric word expressing the result of an arithmetic operation by which its word length exceeds the word length provided for the number representation.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.02.06

aritmeetilise loogikaga kalkulaator

Kalkulaator, mille siseahelad nõuavad liitmis- ja lahutamis tehete puhul tehtemärgi valimist pärast iga operandi * sisestust.
Näide:
aritmeetilise loogikaga kalkulaatoris kasutatav operatsioonijada ülesande (12 + 3 - 5)/2 = 5 lahendamiseks.
Märkus:
Liitmise ja lahutamise kombineerimisel korrutamise ja jagamisega peab kasutaja võtma vahe tulemid.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.02.06

calculator with arithmetic logic

A calculator in which the internal circuitry requires that the operating symbol be given after the input of each operand for addition and subtraction operations.
Näide:
The sequence of operations used in a calculator with arithmetic logic to solve the problem.
Märkus:
When combining addition and subtraction with multiplication and division, the operator is required to take interim results.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.03.05

artikkel

Raalkonverentsi sõnum.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.03.05

posting

article (synonym)

A message in a computer conference.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.12.03

arusaadavus

Mõõt, mis näitab, kui hõlpsalt on programm inimesele loetav ja kui hõlpsalt on tegeliku maailma andmetele ja algoritmidele vastavatena eristatavad lahenduse andmestruktuurid või andmeobjektid ning algoritmid.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.12.03

understandability

A measure of the ease with which a person may read a program and of the ease of isolation of the data structures or data objects and algorithms in the solution that map to the real-world data and algorithms.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.01.11

arutlus

Protsess, millega isik või arvuti analüüsib, liigitab, diagnoosib, oletab, lahendab probleeme või teeb järeldusi.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.01.11

reasoning

The process by which a person or a computer performs analysis, classification or diagnosis, makes assumptions, solves problems, or draws inferences.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.02.03

arv-

Omane andmetele, mis koosnevad arvudest, samuti neid andmeid kasutavatele protsessidele ja funktsionaalüksustele.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.02.03

numeric

numerical (synonym)

Pertaining to data that consist of numerals as well as to processes and functional units that use those data.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.01.09

arvandmed

Numeraalidega esitatud andmed.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.01.09

numeric data

Data represented by numerals.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.03.01

arvjuhtimine

NC (synonym)

Tööpinkide või tööstus protsesside automaatjuhtimine seadmega, mis kasutab reaalajas antavaid arv kodeeritud käske.
Märkus:
Neid käske võib genereerida raalprojekteerimise ja raalvalmistuse süsteem andmekandjale, mis juhib tööpinki või tööstusprotsessi.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.03.01

numerical control

NC (synonym)

Automatic control of machine tools or industrial processes performed by a device that makes use of numerically coded commands introduced in real time.
Märkus:
These commands may be generated by a computer-aided design and manufacturing system on a data medium that controls a machine tool or an industrial process.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.01.08

arvkuju

arvesitus (synonym)

Andmete * diskreetesitus * numeraalidega.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.01.08

numeric representation

A discrete representation of data by numerals.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur