[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
05.01.09

arvandmed

Numeraalidega esitatud andmed.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.01.09

numeric data

Data represented by numerals.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
24.03.01

arvjuhtimine

NC (synonym)

Tööpinkide või tööstus protsesside automaatjuhtimine seadmega, mis kasutab reaalajas antavaid arv kodeeritud käske.
Märkus:
Neid käske võib genereerida raalprojekteerimise ja raalvalmistuse süsteem andmekandjale, mis juhib tööpinki või tööstusprotsessi.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

[en]
24.03.01

numerical control

NC (synonym)

Automatic control of machine tools or industrial processes performed by a device that makes use of numerically coded commands introduced in real time.
Märkus:
These commands may be generated by a computer-aided design and manufacturing system on a data medium that controls a machine tool or an industrial process.
EVS-ISO/IEC 2382-24:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.01.08

arvkuju

arvesitus (synonym)

Andmete * diskreetesitus * numeraalidega.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.01.08

numeric representation

A discrete representation of data by numerals.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.01.03

arvu esitus

Arvu esitusviis arvusüsteemis.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.01.03

number representation

numeration (synonym)

A representation of a number in a numeration system.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.06.03

arvusõna

Sõna, mis koosneb numbritest ning võimalik, et ka tühikutest ja erimärkidest.
Näide:
Universaalses detsimaalklassifikatsioonis kasutatakse arvusõna 61(03) = 20 ingliskeelsete meditsiinientsüklopeediate identifitseerimiseks.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.06.03

numeric word

A word that consists of digits and possibly space characters and special characters.
Näide:
In the Universal Decimal Classification, the numeric word 61(03) = 20 is used to identify any medical encyclopedia in English.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.01.02

arvusüsteem

Mis tahes esitus arvude esitamiseks.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.01.02

numeration system

number representation system (synonym)

Any notation for the representation of numbers.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
05.03.08

arvusüsteemi alus

alus (synonym)

raadiks (synonym)

baas (synonym; vananenud)

Alusega arvusüsteemis, positiivne täisarv, millega korrutatakse iga numbrikoha * kaal, et saada järgmise suurema kaaluga numbrikoha kaalu.
Näide:
Kümnendsüsteemis on iga numbrikoha alus 10.
Märkus:
Selles tähenduses on termin baas mittesoovitatav ta matemaatilise tähenduse tõttu (vt. määratlus artiklis 05.02.01).
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.03.08

radix

base (synonym; deprecated)

In a radix numeration system, the positive integer by which the weight of any digit place is multiplied to obtain the weight of the digit place with the next higher weight.
Näide:
In the decimal numeration system the radix of each digit place is 10.
Märkus:
The term base is deprecated in this sense because of its mathematical use (see definition in 05.02.01).
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.03.03

arvuti

Funktsionaalüksus, mis on võimeline inimese sekkumiseta sooritama keerukaid arvutusi, kaasa arvatud rohked aritmeetikatehted ja loogikatehted.
Märkus:
Arvuti võib olla üks terviklik üksus või koosneda mitmest omavahel ühendatud üksusest.
Inglise ja eesti keeles tähendab termin arvuti ( computer) infotöötluses harilikult digitaalarvutit.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.03.03

computer

A functional unit that can perform substantial computations, including numerous arithmetic operations and logic operations without human intervention.
Märkus:
A computer may consist of a stand-alone unit or several interconnected units.
In English, in information processing, the term computer usually refers to a digital computer.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.03.18

arvuti arhitektuur

Arvuti loogikaline struktuur ja talitluslikud omadused, sealhulgas riistvara- ja tarkvara komponentide omavahelised seosed.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.03.18

computer architecture

The logical structure and functional characteristics of a computer, including the interrelationships among its hardware and software components.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.01

arvuti kuritarvitus

Sihilik või lohakusest tingitud volitamatu tegevus, mis mõjutab andmetöötlussüsteemi * arvutiturvet.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.01

computer abuse

A willful or negligent unauthorized activity that affects the computer security of a data processing system.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.07.02

arvutikuritegu

raaliroim (synonym)

Riistvara, * tarkvara või andmete kasutamise, modifitseerimise või hävitamisega sooritatud kuritegu.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.07.02

computer crime

A crime committed through the use, modification, or destruction of hardware, * software, or data.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur