[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
2.31

protsess

omavahel seotud või interakteeruvate tegevuste kogum, mis muundab lähtematerjali tulemiteks[ISO 9000:2005]
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.31

process

set of interrelated or interacting activities which transforms inputs into outputs [ISO 9000:2005]
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.24

protsess

Ettemääratud sündmusejada, piiritletud oma otstarbe või toimega, mis saavutatakse valitsevatel tingimustel.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.24

process

A predetermined course of events defined by its purpose or by its effect, achieved under given conditions.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.01.03

protsess

Ettekavatsetud eesmärgile või tulemusele vastav sündmuste kulg.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.01.03

process

A course of events occurring according to an intended purpose or effect.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.01.02

protsessiarvuti

Tehnilist protsessi seirav või juhtiv protsessiliidesega * arvutisüsteem.
Märkus:
Vt joonis 1.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.01.02

process computer system

A computer system, with a process interface system, that monitors or controls a technical process.
Märkus:
See figure 1.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.32

protsessi atribuudi hinne

otsus hinnatava protsessi protsessiatribuudi saavutamise määra kohta
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.32

process attribute rating

a judgement of the degree of achievement of the process attribute for the assessed process
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.31

protsessi atribuut

mõõdetav protsessi suutvuse näitaja, mis on kohaldatav igale protsessile
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.31

process attribute

a measurable characteristic of process capability applicable to any process
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.30

protsesside hindamise mudel

ühel või mitmel protsessi etalonmudelil põhinev protsesside suutvuse hindamise otstarbeks sobiv mudel
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.30

Process Assessment Model

a model suitable for the purpose of assessing process capability, based on one or more Process Reference Models
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.40

protsesside täiustamine

meetmed organisatsiooni protsesside muutmiseks nii, et need toimivamalt ja/või tõhusamalt vastaksid organisatsiooni tegevuseesmärkidele
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.40

process improvement

actions taken to change an organization's processes so that they more effectively and/or efficiently meet the organization's business goals
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.41

protsesside täiustamise kava

kõik spetsifitseeritud täiustuseesmärke puudutavad strateegiad, poliitikad, eesmärgid, kohustused ja tegevused
Märkus:
MÄRKUS. Protsesside täiustamise kava võib hõlmata mitu protsesside täiustamise täielikku tsüklit.
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.41

process improvement programme

all the strategies, policies, goals, responsibilities and activities concerned with the achievement of specified improvement goals
Märkus:
NOTE A process improvement programme can span more than one complete cycle of process improvement.
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.42

protsesside täiustamise projekt

protsesside täiustamise kava iga selline alamhulk, mis moodustab kooskõlalise meetmestiku mingi konkreetse täiustuse saavutamiseks
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.42

process improvement project

any subset of the process improvement programme that forms a coherent set of actions to achieve a specific improvement
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.43

protsesside täiustamise sponsor

hindamisele kuuluva organisatsiooniüksuse suhtes sisene või väline isik või üksus, kes nõuab protsesside täiustamise sooritamist ning annab rahalised või muud ressursid selle läbiviimiseks
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.43

process improvement sponsor

the individual or entity, internal or external to the organizational unit being assessed, who requires the process improvement to be performed, and provides financial or other resources to carry it out
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur