[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
3.48

protsessi etalonmudel

mudel, mis koosneb mingisse elutsüklisse kuuluvate protsesside määratlustest, väljendatult protsessi eesmärgi ja tulemitena, koos protsesside vahelisi seoseid kirjeldava arhitektuuriga
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.48

Process Reference Model

a model comprising definitions of processes in a life cycle described in terms of process purpose and outcomes, together with an architecture describing the relationships between the processes
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.29

protsessi hindamine

organisatsiooniüksuse protsesside korrakohane hindamine mingi protsessihindamise mudeli alusel
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.29

process assessment

a disciplined evaluation of an organizational unit’s processes against a Process Assessment Model
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.01.04

protsessijuhtimise aparatuur

Aparatuur, mis mõõdab tehnilise protsessi muutujaid, suunab protsessi vastavalt juht signaalidele, mis tulevad protsessiarvutilt, ning sooritab asjakohaseid signaali formeerimisi.
Näide:
andurid, muundurid, täiturid.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.01.04

process control equipment

Equipment that measures the variables of a technical process, directs the process according to control signals from the process computer system, and provides appropriate signal transformation.
Näide:
sensors, transducers, actuators.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.01.11

protsessi katkestussignaal

Tehnilisest protsessist lähtuv signaal, mis kutsub protsessiarvutis esile katkestuse.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.01.11

process interrupt signal

A signal that originates from a technical process and that causes an interrupt in the process computer system.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.38

protsessi kontekst

hindamise lähteandmetes dokumenteeritud tegurite kogum, mis mõjutab protsessi atribuutide hinnete otsustamist, mõistmist ja võrreldavust
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.38

process context

the set of factors, documented in the assessment input, that influence the judgment, comprehension and comparability of process attribute ratings
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
21.01.03

protsessiliides

Protsessiarvuti * funktsionaalüksus, mis sobitab protsessijuhtimise aparatuuri * arvutisüsteemiga.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

[en]
21.01.03

process interface system

A functional unit that adapts process control equipment to the computer system in a process computer system.
EVS-ISO 2382-21:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.39

protsessimõõde

asjakohas(t)es protsessi etalonmudeli(te)s määratletud protsessidega selgelt seotud elemendikogum protsessi hindamise mudelis
Märkus:
MÄRKUS. Protsesse võidakse rühmitada mitmesuguste kriteeriumide alusel. Näiteks osas 15504-5 rühmitatakse nad omavahel seotud tegevuste kategooriateks.
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.39

process dimension

the set of elements in a Process Assessment Model explicitly related to the processes defined in the relevant Process Reference Model(s)
Märkus:
NOTE The processes may be grouped based on different criteria. For example in 15504-5 they are grouped into categories of related activities
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.46

protsessi profiil

hinnatava protsessi protsessiatribuutide hinnete kogum
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.46

process profile

the set of process attribute ratings for an assessed process
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.45

protsessi sooritus

protsessi eesmärgi saavutamise ulatus protsessi täitmisel
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.45

process performance

the extent to which the execution of a process achieves its purpose
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.33

protsessi suutvus

iseloomustus protsessi võime kohta saavutada praegusi või kavandatud eesmärke
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.33

process capability

a characterization of the ability of a process to meet current or projected business goals
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.34

protsessi suutvuse määramine

organisatsioonis valitud protsesside süstemaatiline hindamine ja analüüs, mis sooritatakse sihtsuutvuse alusel ning eesmärgiga tuvastada tugevusi, nõrkusi ja riske, mis on seotud protsesside rakendamisega mingi spetsifitseeritud nõude täitmiseks
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.34

process capability determination

a systematic assessment and analysis of selected processes within an organization against a target capability, carried out with the aim of identifying the strengths, weaknesses and risks associated with deploying the processes to meet a particular specified requirement
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur