[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
3.17

põhitava

tegevus, mis järjekindlal sooritamisel aitab kaasa konkreetse protsessieesmärgi saavutamisele
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.17

base practice

an activity that, when consistently performed, contributes to achieving a specific process purpose
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
06.05.09

põimejärjend

Põimimise tulemusena saadav etteantud asetus.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.05.09

collating sequence

A specified arrangement resulting from collating.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.05.15

põimendama

Signaale (näiteks helisid) filtreerima ja kokku põimima ning tekitama ruumilist tajumust.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.05.15

convolve (verb)

Filter and intertwine signals (e.g. sounds) and render a three-dimensional perception.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
06.05.08

põimima

Kaht või enamat andme kogumit vastavalt ettemääratud järjestusele üheksainsaks kogumiks korraldama.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.05.08

to collate

To arrange two or more sets of data into a single one according to a predetermined order.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.02.04

põrge

Olukord, mille tekitavad edastusmeediumis üheaegsed edastused.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.02.04

collision

A condition that results from concurrent transmission on the transmission medium.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.02.06

põrke tugevdamine

põrketeadistus (synonym)

Ummistussignaali edastus CSMA/CD-võrgus * põrke tuvastanud andmejaamast kõigi teiste jaamade informeerimiseks põrkest.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.02.06

collision enforcement

In a CSMA/CD network, the transmission of a jam signal by a data station after it has detected a collision, to ensure that all other data stations become aware of the collision.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.02.10

põrketuvastus

Protsess, millega tehakse kindlaks, kas kahe või mitme virtuaalobjekti geomeetrilised struktuurid mingis stseenis lõikuvad või kas virtuaalobjektide hetkeliikumise põhjal nende geomeetriad võivad lõikuda.
Märkus:
Põrketuvastuse tüüpiline rakendus on teha kindlaks, kas ja kuidas avatar on interaktsioonis stseeni virtuaalobjektidega, tuvastades põrke avatariga stseenis kontseptuaalselt hõivatud ruumi ja muude selle stseeni virtuaalobjektide vastava ruumi vahel.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.02.10

collision detection

Process of determining whether the geometric structures of two or more virtual object (37.04.05) within a scene intersect, or whether, based on the current motion of the virtual objects, the geometries of the virtual objects would intersect.
Märkus:
A typical use of collision detection is to determine when or how the avatar (37.01.09) is interacting with the virtual objects in the scene by detecting collision between the space conceptually occupied by the avatar in the scene and that of other virtual objects in the scene.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.20

pädev hindaja

hindaja, kes on tõendanud oma pädevust hindamise läbiviimiseks ning protsessi hindamise vastavuse seireks ja verifitseerimiseks
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.20

competent assessor

an assessor who has demonstrated the competencies to conduct an assessment and to monitor and verify the conformance of a process assessment
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.03.03

päis

Mõnede sõnumi tüüpide sisu osa, mis sisaldab kasulikku informatsiooni sõnumi töötluseks kasutajaagentides.
Märkus:
See informatsioon võib olla sõnumi teema, viited varasematele sõnumitele, tähtsus- ja tundlikkus aste jms.
Vt joonis 4.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.03.03

heading

header (synonym)

In some types of messages, the part of the content that contains information useful for processing by user agents.
Märkus:
This information may be the subject of the message, references to earlier messages, level of importance and sensitivity, etc.
See figure 4.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.06.09

päistiitel

leheküljepäis (synonym)

Dokumendi ühe või enama lehekülje ülaservale prinditav plokk.
Märkus:
Päistiitel võib sisaldada muutuvat informatsiooni, näiteks leheküljenumbrit.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.06.09

page header

running head (synonym)

A block printed at the top of one or more pages in a document.
Märkus:
A page header may contain varying information, such as a page number.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.07

pärijäreldamine

Järelduste tuletamise järjestust reguleeriv iteratiivne protseduur, mis alustab teadaolevatest faktidest ja lõpeb, kui reegelsüsteem saavutab mingi sihi või on ammendanud kõik uued võimalused.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.07

forward chaining

An iterative procedure that regulates the order in which inferences are drawn by starting with established facts and ending when the rule-based system reaches a goal or runs out of new possibilities.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur