[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
3.20

pädev hindaja

hindaja, kes on tõendanud oma pädevust hindamise läbiviimiseks ning protsessi hindamise vastavuse seireks ja verifitseerimiseks
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.20

competent assessor

an assessor who has demonstrated the competencies to conduct an assessment and to monitor and verify the conformance of a process assessment
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.03.03

päis

Mõnede sõnumi tüüpide sisu osa, mis sisaldab kasulikku informatsiooni sõnumi töötluseks kasutajaagentides.
Märkus:
See informatsioon võib olla sõnumi teema, viited varasematele sõnumitele, tähtsus- ja tundlikkus aste jms.
Vt joonis 4.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.03.03

heading

header (synonym)

In some types of messages, the part of the content that contains information useful for processing by user agents.
Märkus:
This information may be the subject of the message, references to earlier messages, level of importance and sensitivity, etc.
See figure 4.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.06.09

päistiitel

leheküljepäis (synonym)

Dokumendi ühe või enama lehekülje ülaservale prinditav plokk.
Märkus:
Päistiitel võib sisaldada muutuvat informatsiooni, näiteks leheküljenumbrit.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.06.09

page header

running head (synonym)

A block printed at the top of one or more pages in a document.
Märkus:
A page header may contain varying information, such as a page number.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.07

pärijäreldamine

Järelduste tuletamise järjestust reguleeriv iteratiivne protseduur, mis alustab teadaolevatest faktidest ja lõpeb, kui reegelsüsteem saavutab mingi sihi või on ammendanud kõik uued võimalused.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.07

forward chaining

An iterative procedure that regulates the order in which inferences are drawn by starting with established facts and ending when the rule-based system reaches a goal or runs out of new possibilities.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.03.16

pärilevi

Seosekaalude korrigeerimise levi mitmekihilises võrgus * sisendkihist * kiht haaval võrgu väljundi poole.
Märkus:
Mitte ära segada pärilevivõrguga.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.03.16

feedforward propagation

forward propagation (synonym)

In a multilayered network, the propagation of connection weight adjustment, layer by layer, from the input layer toward the output of the network.
Märkus:
Not to be confused with feedforward network.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.02.12

pärilikkus

Hierarhilises teadmuse esituses, klassi omaduste vaikimisi ülekandumine ühele või mitmele ta alamklassile.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.12

inheritance

In a hierarchical knowledge representation, default acquisition of class characteristics by one or more its subclasses.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.09.11

pärilikkus

Ühe klassi sisestruktuuri ja operatsiooni hulga täielik või osaline kopeerimine alluvasse klassi.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.09.11

inheritance

The copying of all or part of the internal structure and of the set of operation s from one class to a subordinate class.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.07.08

päring

Nõue võtta andmed etteantud tingimuste põhjal andmebaasist otse või tuletatult.
Näide:
Reserveerimissüsteemile antav nõue teatada vabad kohad etteantud lennul.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.07.08

query

A request to extract data directly or to derive them from a database, based on specified conditions.
Näide:
A request to a reservation system for availability of a seat on a specific flight.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.08.02

päringujaam

Terminal peamiselt arvuti küsitlemiseks.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.08.02

inquiry station

A user terminal primarily for the interrogation of a computer.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.07.07

päringukeel

Andmekäitluskeel, millega kasutajad saavad andmeid * andmebaasist võtta ja võib-olla ka modifitseerida.
Näide:
SQL.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.07.07

query language

A data manipulation language for users to retrieve and possibly modify data in a database.
Näide:
SQL.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
C05

pärisalamhulk

Mingi hulga * alamhulk, mis ei sisalda kõiki selle hulga elemente.

[en]
C05

proper subset

Of a set, a subset that does not include all the elements of the set.

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur