[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
C05

pärisalamhulk

Mingi hulga * alamhulk, mis ei sisalda kõiki selle hulga elemente.

[en]
C05

proper subset

Of a set, a subset that does not include all the elements of the set.

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.02.10

päriskoordinaat

maailmakoordinaat (synonym)

Seadmesõltumatu ristkoordinaat, mida rakendusprogramm kasutab graafilise andmetöötluse, eriti sisestuse ja väljastuse kirjeldamiseks.
Märkus:
Vt. joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.10

world coordinate

A device-independent Cartesian coordinate used by the application program for specifying graphical data processing especially input and output.
Märkus:
See Figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.07.33

pärisviga

Programmis olev viga, mis ei ole sinna veaistutuse protsessi osana sihilikult lisatud.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.33

indigenous error

indigenous fault (synonym)

A fault in a program that has not been purposely inserted as part of a error seeding process.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.03.03

pääsla

Vahend, millega siseneda virtuaalilma ja muuta ta osaleja kogetava osaks.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.03.03

affordance

Means of entering a virtual world (37.01.03) and making it part of the participant's experience.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.AA.22

pääsla

POP-punkt (synonym)

Koht, kus kasutaja saab juurdepääsu Internetile.
Märkus:
Interneti teenusetarnijail on pääslaid paljudes linnades.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.AA.22

point of presence

POP (synonym)

A place at which a user gains access into the Internet.
Märkus:
Internet service providers may have points of presence in many cities.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.06.14

pääsuhalduse teenus

Teenus, mis võimaldab kasutajaagendil ja teisaldusagendil saada üksteisele juurdepääsu ja hallata sellega seotud informatsiooni.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.06.14

access management service

A service that enables a user agent and a message transfer agent to establish access to one another and to manage associated information.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.04.06

pääsu juhtimise väli

Biti muster, mis eristab kaadrit * loast, osutab andmejaamu, mis tohivad luba kasutada, näitab, millal kaader tuleb tühistada, ja võimaldab jaamadel nõuda järgmist luba.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.04.06

access control field

A bit pattern that distinguishes a frame from a token, indicates the data stations that may use the token, indicates when the frame should be canceled and allows stations to request the next token.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.04.03

pääsukategooria

Kategooria, millesse võib olemi paigutada nende ressursside alusel, mida ta on volitatud kasutama.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.04.03

access category

A category to which entities may be assigned, based on the resources that the entity is authorized to use.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.04.02

pääsuloend

Ressursile * juurdepääsuks volitatud olemite ja nende pääsuõiguste loend.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.04.02

access control list

access list (synonym)

A list of entities, together with their access rights, that are authorized to access a resource.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.04.06

pääsuluba

Kõik subjekti * pääsuõigused mingi objekti suhtes.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.04.06

access permission

All of a subject's * access rights with respect to some object.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.04.07

pääsuperiood

Ajavahemik, mil kehtivad olemile antud pääsuõigused.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.04.07

access period

A period of time during which specified access rights prevail.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur