[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
35.01.10

pääsupunkt

Arvutivõrgu punkt, mille kaudu kasutaja saab ühenduda võrguga.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.01.10

access point

In a computer network, a point at which the user may connect to the network.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.1

pääsu reguleerimine

vahendid, millega tagada, et juurdepääs varadele on volitatud ja kitsendatud äri- ja turvanõuete põhjal
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.1

access control

means to ensure that access to assets is authorized and restricted based on business and security requirements
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.04.01

pääsu reguleerimine

Vahendite kogum, mis tagab, et andmetöötlussüsteemi * ressurssidele on juurdepääs ainult volitatud olemitel ja volitatud viisil.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.04.01

access control

A means of ensuring that the resources of a data processing system can be accessed only by authorized entities in authorized ways.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.04.19

pääsu reguleerimise süsteem

Füüsilise pääsu reguleerimise * automatiseerimise vahend.
Näide:
magnetzetoonide, kiipkaartide või biomeetriliste riiderite kasutamine.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.04.19

controlled access system

CAS (synonym)

A means of automating * physical access control.
Näide:
The use of magnetic striped badges, smart cards, biometric readers.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.06.12

pääsuriba

Seadet läbivate sageduste või lainepikkuste spetsiifiline riba.
Märkus:
Tavaliselt mõõdetuna selliste sageduste vahel, mille amplituud on 50% maksimumist.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.06.12

bandpass

A specific range of frequencies, or wavelengths, passing through a device.
Märkus:
Typically measured between frequencies whose responses equal 50% of the maximum.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.01.13

pääsutarnija

Organisatsioon, kes annab kasutajaile juurdepääsu arvutivõrgule.
Märkus:
Vt joonis 1.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.01.13

access provider

An organization that provides users with access to a computer network.
Märkus:
See figure 1.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.04.04

pääsutase

Olemilt * juurdepääsuks kaitstud ressursile nõutav volitustase.
Näide:
volitus pääseda informatsiooni juurde teataval turvatasemel.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.04.04

access level

The level of authority required from an entity to access a protected resource.
Näide:
The authority to access information at a particular security level.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.04.08

pääsu tüüp

Pääsuõigusega määratud operatsiooni tüüp.
Näide:
lugemine, * kirjutus, * täitmine, lisandamine, muutmine, kustutus, loomine.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.04.08

access type

A type of operation specified by an access right.
Näide:
Read, * write, * execute, append, modify, delete, create.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.04.05

pääsuõigus

Subjektile antav luba juurdepääsuks teatavale objektile, teatavat tüüpi operatsiooni sooritamiseks.
Näide:
protsessile antud luba lugeda * faili, kuid mitte sellesse kirjutada.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.04.05

access right

Permission for a subject to access a particular object for a specific type of operation.
Näide:
Permission for a process to read a file but not write to it.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.04.28

pöidlaratas

Omistusseadis, milles kasutatakse oma telje ümber pööratavat ratast.
Märkus:
Pöidlarataste paari saab kasutada kahemõõtmeliseks positsioneerimiseks: üks ratas määrab asukoha püstsihis, teine rõhtsihis.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.04.28

thumbwheel

A valuator device that employs a wheel rotatable about its axis.
Märkus:
A pair of thumbwheels can be used for two-dimensional locations: one thumbwheel provides the position in the vertical direction, while the other provides the position in the horizontal direction.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.03.03

pööramatu krüpteerimine

ühesuunaline krüpteerimine (synonym)

Krüpteerimine, millega tekitatavast krüptogrammist ei saa reprodutseerida algseid andmeid.
Märkus:
Pööramatu krüpteerimine on kasulik autentimisel. Näiteks saab pööramatult krüpteerida parooli ning salvestada saadud krüptogrammi. Hiljem esitatav parool krüpteeritakse samal viisil pööramatult ning võrreldakse kahe krüptogrammi stringe. Kui need on identsed, on esitatud parool õige.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.03.03

irreversible encryption

irreversible encipherment (synonym)

one-way encryption (synonym)

Encryption that produces ciphertext from which the original data cannot be reproduced.
Märkus:
Irreversible encryption is useful in authentication. For example, a password might be irreversibly encrypted and the resulting ciphertext stored. A password presented later would be irreversibly encrypted identically and the two strings of ciphertext compared. If they are identical, the presented password is correct.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur