[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
13.04.28

pöidlaratas

Omistusseadis, milles kasutatakse oma telje ümber pööratavat ratast.
Märkus:
Pöidlarataste paari saab kasutada kahemõõtmeliseks positsioneerimiseks: üks ratas määrab asukoha püstsihis, teine rõhtsihis.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.04.28

thumbwheel

A valuator device that employs a wheel rotatable about its axis.
Märkus:
A pair of thumbwheels can be used for two-dimensional locations: one thumbwheel provides the position in the vertical direction, while the other provides the position in the horizontal direction.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.03.03

pööramatu krüpteerimine

ühesuunaline krüpteerimine (synonym)

Krüpteerimine, millega tekitatavast krüptogrammist ei saa reprodutseerida algseid andmeid.
Märkus:
Pööramatu krüpteerimine on kasulik autentimisel. Näiteks saab pööramatult krüpteerida parooli ning salvestada saadud krüptogrammi. Hiljem esitatav parool krüpteeritakse samal viisil pööramatult ning võrreldakse kahe krüptogrammi stringe. Kui need on identsed, on esitatud parool õige.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.03.03

irreversible encryption

irreversible encipherment (synonym)

one-way encryption (synonym)

Encryption that produces ciphertext from which the original data cannot be reproduced.
Märkus:
Irreversible encryption is useful in authentication. For example, a password might be irreversibly encrypted and the resulting ciphertext stored. A password presented later would be irreversibly encrypted identically and the two strings of ciphertext compared. If they are identical, the presented password is correct.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.08.11

pöörd-

pööratud (synonym)

Omane failile, * kirje kogumile või relatsioonile mingi sekundaarvõtme suhtes, kui selle sekundaarvõtme ning selle faili, kirjekogumi või relatsiooni jaoks on olemas indeks.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.08.11

inverted

Pertaining to a file, a set of records, or a relation with respect to a secondary key, such that an index exists for this secondary key and this file, set of records, or relation.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.27

pöördassembleerima

Objektkoodi * assemblerkeelsesse esitusse transleerima.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.27

to disassemble

To translate * object code to an assembly-language representation.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.02.35

pöördenurga tuvastus

RPS (synonym)

Ketta asendi pideva seire meetod, näitab hetkepositsiooni lugemiseks ja kirjutuseks.
Märkus:
Meetod võrdleb pidevalt lugemis-kirjutuspea asukohta vastavate sünkrosignaalidega.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.35

rotational position sensing

RPS (synonym)

A technique for continuously monitoring a disk position to indicate the position currently available for reading and writing.
Märkus:
This technique uses continuous comparison of the read/write head position with appropriate synchronization signals.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.03.08

pöördjäreldamine

Järelduste tuletamise järjestust reguleeriv iteratiivne protseduur, mis alustab mingist määramisele kuuluva tõeväärtusega sihtreeglist ning liigub tagurpidi läbi süsteemi reeglite, kuni küsimusele saadakse vastus, leitakse varemsalvestatud tulem või avastatakse, et tõeväärtust ei saa määrata.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.03.08

backward chaining

An iterative procedure that regulates the order in which inferences are drawn by starting with a goal rule whose truth value has to be determined, and going backward through the rules of a system until a question is answered, until a previously stored result is found, or until it is found that the truth value cannot be determined.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.04.15

pöördotsing

Funktsioon või režiim, mis võimaldab otsingut dokumendi suvalisest punktist dokumendi alguse suunas.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.04.15

backward search

reverse search (synonym)

reverse find (synonym)

A function or mode that enables searching from any position in a document toward the beginning of the document.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.02.31

pöördusaeg

Ajavahemik andme kutse algatamise hetkest andmete üleviimise lõpuni.
Märkus:
Pöördusaeg on peiteaja ja teisaldusaja summa.
Vt. joonis 1.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.31

access time

The time interval between the instant at which a call for data is initiated and the instant at which the delivery of data is completed.
Märkus:
Access time equals to latency plus transfer time.
See figure 1.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.08.03

pöördusmeetod

Meetod andmete kasutamise, nende lugemiseks või kirjutuseks * mälu kasutamise või nende teisalduseks * sisend-väljundkanali kasutamise saavutamiseks.
Näide:
Juhupöördusmeetod, indekspöördusmeetod, jadapöördusmeetod.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.08.03

access method

A technique to obtain the use of data, the use of storage in order to read or write data, or the use of an input-output channel to transfer data.
Näide:
Random access method, indexed access method, sequential access method.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.05.08

pöördusmehhanism

positsioneer (synonym)

Pöördusvart või kammi liigutav mehhanism.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.05.08

access mechanism

actuator (synonym)

A mechanism responsible for moving an access arm or a comb.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.03.15

pöördustee

Soovitud andmete juurde viiv aadresside ahel.
Märkus:
Ühe andmeüksuse jaoks võib korraga olla mitu pöördusteed.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.03.15

access path

A chain of addresses that leads to the desired data.
Märkus:
More than one access path may exist simultaneously for one data item.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur