[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
30.AA.13

RAKENDUSED
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.13

APPLICATIONS
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.46

rakendusgeneraator

Lähtekoodi generaator, mis väljastab programme teatud rakendusvaldkonna probleemi(de) lahendamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.46

application generator

A source code generator that produces programs to solve one or more problems in a particular application area.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.02.03

rakenduskiht

Kiht, mis annab rakendus protsessidele vahendid pääsuks OSI keskkonda.
Märkus:
See kiht annab rakendusprotsessidele vahendid andme vahetuseks ning sisaldab rakendusorienteeritud protokolle, mille abil need protsessid suhtlevad.
Vt. artikli 26.02.01 märkus 1 ja joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.02.03

application layer

The layer that provides means for the application processes to access the OSI environment.
Märkus:
This layer provides means for the application processes to exchange data and it contains the application-oriented protocols by which these processes communicate.
See note 1 to 26.02.01 and figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.05.02

rakenduskooslus

kooslus (synonym)

Kahe rakendus subjekti koostööseos infosuhtluseks ja oma ühistalitluse koordineerimiseks.
Märkus:
Rakenduskooslust toetab rakendus protokolli juhtinformatsiooni vahetus esitusteenuse abil.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.05.02

application association

association (synonym)

A cooperative relationship between two application entities for the purpose of communication of information and coordination of their joint operation.
Märkus:
An application association is supported by the exchange of application protocol control information using the presentation service.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.01.13

rakendusprobleem

Lõppkasutaja esitatud probleem, mille lahendamine nõuab infotöötlust.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.01.13

application problem

A problem submitted by an end user and requiring information processing for its solution.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.04.01

rakendustarkvara

rakendusprogramm (synonym)

Mingi rakendusprobleemi lahenduse mõttes spetsiifiline tarkvara või programm.
Näide:
Tabeliprogramm.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.04.01

application software

application program (synonym)

Software or a program that is specific to the solution of an application problem.
Näide:
A spreadsheet program.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.01.15

rakendustarkvara [rakendusprogramm]

Tarkvara [ programm ], mis on spetsiifiline mingi rakendusprobleemi lahenduse mõttes.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.01.15

application software [program]

A software [ program ] that is specific to the solution of an application problem.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.05.01

rakendusteenuseelement

ASE (synonym)

Rakenduskihi * subjekti see osa, mis annab OSI keskkonnas mingi spetsiifilise võime, kasutades vastavalt vajadusele selle aluseks olevaid teenuseid.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.05.01

application service element

ASE (synonym)

That part of an entity of the application layer that provides a specific capability within the OSI environment, using underlying services when appropriate.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.04.30

range tüüpsus

Andmetüüpide ja tehte ühilduvuse või tehtele eelneva ilmutatud tüübiteisenduse nõude sundkohaldamine keeletarindi operandidele.
Näide:
Ada range tüüpsus keelab tehte 2 + 3.5, sest 2 on täisarv ja 3.5 reaalarv.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.04.30

strong typing

Enforcement of the requirement that operands in a language construct must be of data type s compatible with those of the operation or have explicitly undergone type conversion before the operation is performed.
Näide:
The strong typing in Ada makes the addition of 2 + 3.5 illegal, because 2 is an integer and 3.5 a real number.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.03.24

raster

Ettemääratud joontemuster, mis tagab kuvaruumi ühtlase katmise skaneerimisel.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.24

raster

A predetermined pattern of lines that provides uniform coverage of a display space by scanning.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.02.22

rasterdus

Viimistlus meetod, mis tekitab pikselitest koosneva pildi.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.22

rasterization

A rendering technique that produces a display image composed of pixels.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur