[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
25.04.04

radiaalringvõrk

tähtringvõrk (synonym)

Ühesuunalise edastusega ringvõrk, mis on ehitatud nii, et mitu andmejaama on grupeeritud ja ühendatud võrguga magistraalikolmiku abil.
Märkus:
Selline konfiguratsioon võimaldab andmejaamu lisada ja kõrvaldada võrgu talitlust katkestamata.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.04.04

star/ring network

A ring network with unidirectional transmission laid out in such a manner that several data stations are grouped and interconnected to the network by means of trunk coupling unit.
Märkus:
This configuration allows attaching and removal of data stations without disrupting network operation.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.03.11

radiaalvõrk

Ämblikuvõrku meenutav tähtvõrgu ja ühe või mitme ringvõrgu hübriid.
Märkus:
Radiaalvõrgus on kolm sõlmeklassi: keskne m-haruline täht, k siseringi neljaharuliste sõlmedega ja üks välisring.
Radiaalvõrku saab laiendada suuremale mõõtmete arvule.
Vt joonis 3.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.03.11

spidernet

A hybrid of a star network and one or more ring networks, resembling a spider web.
Märkus:
A spidernet contains 3 classes of nodes: a central star with m branches, nodes on k inner rings with 4 branches each, and one peripheral ring.
A spidernet may be expanded to higher dimensions.
See figure 3.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.05.06

raja-aadress

Magnetketta igale rajale * kirjutatud * informatsioon, mis identifitseerib raja numbri ketta tööpinnal.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.05.06

home address

The information * written on each track of a magnetic disk, that identifies the track number on the face of the disk.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.01.22

rajasamm

Naaber radade vaheline kaugus, mõõdetuna radadega risti.
Märkus:
Rajasamm on pöördsõltuvuses rajatihedusega.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.22

track pitch

The distance between adjacent tracks, measured in a direction perpendicular to the tracks.
Märkus:
The track pitch is inversely related to the track density.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.01.23

rajatihedus

Radade arv pikkusühiku kohta, mõõdetuna radadega risti.
Märkus:
Rajatihedus on pöördsõltuvuses rajasammuga.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.23

track density

The number of tracks per unit of length, measured in a direction perpendicular to the tracks.
Märkus:
The track density is inversely related to the track pitch.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.13

RAKENDUSED
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.13

APPLICATIONS
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.46

rakendusgeneraator

Lähtekoodi generaator, mis väljastab programme teatud rakendusvaldkonna probleemi(de) lahendamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.46

application generator

A source code generator that produces programs to solve one or more problems in a particular application area.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.02.03

rakenduskiht

Kiht, mis annab rakendus protsessidele vahendid pääsuks OSI keskkonda.
Märkus:
See kiht annab rakendusprotsessidele vahendid andme vahetuseks ning sisaldab rakendusorienteeritud protokolle, mille abil need protsessid suhtlevad.
Vt. artikli 26.02.01 märkus 1 ja joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.02.03

application layer

The layer that provides means for the application processes to access the OSI environment.
Märkus:
This layer provides means for the application processes to exchange data and it contains the application-oriented protocols by which these processes communicate.
See note 1 to 26.02.01 and figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.05.02

rakenduskooslus

kooslus (synonym)

Kahe rakendus subjekti koostööseos infosuhtluseks ja oma ühistalitluse koordineerimiseks.
Märkus:
Rakenduskooslust toetab rakendus protokolli juhtinformatsiooni vahetus esitusteenuse abil.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.05.02

application association

association (synonym)

A cooperative relationship between two application entities for the purpose of communication of information and coordination of their joint operation.
Märkus:
An application association is supported by the exchange of application protocol control information using the presentation service.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.01.13

rakendusprobleem

Lõppkasutaja esitatud probleem, mille lahendamine nõuab infotöötlust.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.01.13

application problem

A problem submitted by an end user and requiring information processing for its solution.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.04.01

rakendustarkvara

rakendusprogramm (synonym)

Mingi rakendusprobleemi lahenduse mõttes spetsiifiline tarkvara või programm.
Näide:
Tabeliprogramm.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.04.01

application software

application program (synonym)

Software or a program that is specific to the solution of an application problem.
Näide:
A spreadsheet program.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur