[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
12.03.24

sagedusmodulatsioonsalvestus

FM-salvestus (synonym)

Baasita salvestus, mille korral väärtust üks esitab magneetimisoleku muutus iga pesiku piiril koos teise muutusega pesiku keskel.
Märkus:
Vt. joonis 2 (1) (2).
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.24

frequency modulation recording

FM recording (synonym)

Non-return-to-zero recording in which there is a change in the condition of magnetization at each cell boundary, and a further change in the center of the cell to represent a one.
Märkus:
See figure 2 (1) (2).
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.05.25

sagedusmultipleksimine

Multipleksimine, mille puhul mitmele sõltumatule signaalile eraldatakse eraldi sagedusribad edastuseks üheainsa edastuskanali kaudu.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.05.25

frequency division multiplexing

FDM (synonym)

Multiplexing in which several independent signals are allocated separate frequency bands for transmission over a single transmission channel.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.01.09

sait

Võrguteenuseid andvate ühte haldusdomeeni kuuluvate ja üheks tervikuks loetavate funktsionaalüksuste kogum.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.01.09

network site

net site (synonym)

site (synonym)

A set of functional units providing network services, belonging to one management domain, and considered as a whole.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.03.30

sakilisus

Pildi täielikuks formeerimiseks ebapiisavast diskreetimise eraldusvõimest või puudulikust filtreerimisest tulenevad soovimatud visuaalefektid, mis enamasti ilmnevad hambulise või astmelise servana piki objekti piiri või piki joont.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.30

aliasing

Unwanted visual effects caused by insufficient sampling resolution or inadequate filtering to completely define the display image, most commonly seen as a jagged or stepped edge along the boundary of the object, or along a line.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.03.31

sakitõrje

sakisilumine (synonym)

Meetod sakilisuse kõrvaldamiseks pildi joontele ja servadele sileda ilme andmisega kuvapinnal.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.31

antialiasing

A technique to correct aliasing by giving the appearance of smooth lines and edges in a display image on a display surface.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.03.14

salajane võti

salavõti (synonym)

Piiratud arvule korrespondentidele krüpteerimiseks ja dešifreerimiseks mõeldud võti.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.03.14

secret key

A key that is intended for use by a limited number of correspondents for encryption and decryption.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.37

salaluuk

Peidetud tarkvara- või riistvara mehhanism, mis on harilikult loodud testimiseks ja diagnostikaks ning mida saab kasutada arvutiturbest möödahiilimiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.37

trapdoor

A hidden software or hardware mechanism, usually created for testing and troubleshooting, that may be used to circumvent computer security.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.27

salgamatus

suutlikkus tõendada väidetava sündmuse või toimingu asetleidmist ja seda tekitanud olemeid, lahendamaks vaidlusi selle sündmuse või toimingu asetleidmise kohta ja olemite osaluse kohta selles
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.27

non-repudiation

ability to prove the occurrence of a claimed event or action and its originating entities, in order to resolve disputes about the occurrence or non-occurrence of the event or action and involvement of entities in the event
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.06.25

salgamine

Kogu suhtluses või selle mingis osas osalemise eitamine ühe suhtluses osalenud olemi poolt.
Märkus:
Meetodite ja mehhanismide kirjeldamisel tähistatakse sageli terminiga „salgamise vääramine„ seda, et ükski suhtluses osaleja ei saa eitada enda osalemist selles suhtluses.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.06.25

repudiation

The denial by one of the entities involved in a communication of having participated in all or part of the communication.
Märkus:
In the description of techniques and mechanisms the term „non-repudiation„ is often used to mean that none of the entities involved in a communication can deny its participation in the communication.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.02.02

salvestama

Andmeid * mäluseadmesse paigutama.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.02

to store

To place data into a storage device.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.02.01

salvestus

Andmete * mäluseadmesse paigutamise toiming.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.01

storing

The action of placing data into a storage device.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur