[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
2.27

salgamatus

suutlikkus tõendada väidetava sündmuse või toimingu asetleidmist ja seda tekitanud olemeid, lahendamaks vaidlusi selle sündmuse või toimingu asetleidmise kohta ja olemite osaluse kohta selles
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.27

non-repudiation

ability to prove the occurrence of a claimed event or action and its originating entities, in order to resolve disputes about the occurrence or non-occurrence of the event or action and involvement of entities in the event
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.06.25

salgamine

Kogu suhtluses või selle mingis osas osalemise eitamine ühe suhtluses osalenud olemi poolt.
Märkus:
Meetodite ja mehhanismide kirjeldamisel tähistatakse sageli terminiga „salgamise vääramine„ seda, et ükski suhtluses osaleja ei saa eitada enda osalemist selles suhtluses.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.06.25

repudiation

The denial by one of the entities involved in a communication of having participated in all or part of the communication.
Märkus:
In the description of techniques and mechanisms the term „non-repudiation„ is often used to mean that none of the entities involved in a communication can deny its participation in the communication.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.02.02

salvestama

Andmeid * mäluseadmesse paigutama.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.02

to store

To place data into a storage device.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.02.01

salvestus

Andmete * mäluseadmesse paigutamise toiming.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.02.01

storing

The action of placing data into a storage device.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.04.02

salvestus

Funktsioon või režiim, mis võimaldab kasutajal salvestada * faili mingile andmekandjale, tehes faili sisu muudatused püsivaiks.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.04.02

save

A function or mode that enables the user to store a file on a data medium so as to make permanent the changes to the content of the file.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.13.02

salvevalimine
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.13.02

bin picking
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.02.20

samakaalvõrk

Neurovõrk, milles kõigil sama kihi * tehisneuronitel on sama seosekaalu vektor.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.20

weight-sharing network

A neural network in which all artificial neurons in the same layer share the same connection weight vector.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.09.09

samastamine

Protsess, millega kaks pilti mingist pildistikust transformeeritakse nii, et iga objekti suurus ja kuju on mõlemal pildil sama.
Märkus:
Kui kaks pilti on samased, on nad geomeetriliselt ühesugused ja ühtuvad täpselt.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.09.09

congruencing

A process by which two images (30.01.08) of a multi-image set are transformed so that the size and shape of any object (30.01.07 A) on one image is the same as the size and shape of that object on the other image.
Märkus:
When two images are congruent, their geometries are the same and they coincide exactly.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.03.23

samm

inkrement (synonym)

Adresseeritavate naaber punktide vaheline kaugus kuvapinnal.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.03.23

increment size

The distance between adjacent addressable points on the display surface.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.07.14

sammkäitus

Arvuti tööviis, mille puhul reaktsioonina mingile välissignaalile täidetakse üks käsk või käsu osa.
Märkus:
Sammkäitust kasutatakse silumisel.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.07.14

single-step operation

single-step execution (synonym)

step-by-step operation (synonym)

A mode of operation of a computer in which a single instruction, or part of an instruction, is executed in response to an external signal.
Märkus:
Single-step operation is used in debugging.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.03.07

sammkäitus

sammtäitmine (synonym)

Arvuti käitusrežiim, mille korral vastusena mingile välisele signaalile * täidetakse üks masinakäsk või selle osa.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.03.07

single step operation

step-by-step operation (synonym)

A mode of operation of a computer in which a single computer instruction or part of a computer instruction is executed in response to an external signal.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur