[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
33.08.12

SGML

Standard keel * dokumentide elementide sildistamiseks, et võimaldada eritöötlust, näiteks indekseerimist, vormindamist ja linkimist.
Märkus:
SGML-i määratleb ISO 8879.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.08.12

SGML

standard generalized markup language (synonym)

A standard language for tagging elements of documents to permit special handling such as indexing, formatting, and linking.
Märkus:
SGML is defined in ISO 8879.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.04.07

sideadapter

Riistvara vahend, mis võimaldab mingit funktsionaalüksust ühendada edastusvahenditega.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.04.07

communication adapter

A hardware feature that allows a functional unit to be attached to transmission facilities.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
23.04.25

sidekriips

püsikriips (synonym)

Kriips, mida sõltumatult ta asukohast real nõuab sõna või väljendi õigekiri.
Märkus:
Sidekriipsudele ei kohaldata kriipsueemaldust.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

[en]
23.04.25

hard hyphen

required hyphen (synonym)

A hyphen required by the spelling of a word or an expression regardless of its position in a line.
Märkus:
Hard hyphens are not subject to hyphen drop.
EVS-ISO/IEC 2382-23:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.12.14

sidestus

Eri moodulite vaheline vastastikune seos või sõltuvus.
Märkus:
Nõrk sidestus tähendab vähest või puuduvat vastastikust seost või sõltuvust.
Sidestuse liike saab reastada nõrgast tugevani nii :
sidestus puudub
andmesidestus
juhtimissidestus
välissidestus
keskkonnasidestus
sisusidestus
Vrd kohesioon.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.12.14

coupling

Interconnection or interdependence of different modules.
Märkus:
Loose coupling implies little or no interconnection or interdependence.
Kinds of coupling may be ranked from loose to tight as follows :
no coupling
data coupling
control coupling
external coupling
common-environment coupling
content coupling
Contrast with cohesion.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
16.01.02

sideteooria

Matemaatiline distsipliin, mis käsitleb mürast ja muudest häiringutest mõjutatud sõnumi edastuse tõenäosuslikke aspekte.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.01.02

communication theory

The mathematical discipline dealing with the probabilistic features of the transmission of messages in the presence of noise and any other disturbances.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.01.03

sideturve

Andmesidele rakendatav arvutiturve.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.01.03

communications security

COMSEC (synonym)

Computer security applied to data communication.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.02.24

siduma

Seadma identifikaatorit seosesse mingi teise objektiga programmis.
Näide:
identifikaatorit väärtusega, aadressiga või teise identifikaatoriga seosesse viima, formaalparameetreid * tegelike parameetritega ühendama.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.02.24

to bind

To relate an identifier to another object in a program.
Näide:
To relate an identifier to a value, an address or another identifier, or to associate formal parameters and actual parameters.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.01.11

siduma (aadressi)

Absoluutaadressi, * virtuaalaadressi või seadme identifikaatorit vastavusse seadma sümbolaadressi või märgendiga * programmis.
Märkus:
See mõiste on mõiste 07.05.02 „ siduma (muutujat) „ erijuht.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.01.11

to bind (of an address)

To associate an absolute address virtual address or device identifier with a symbolic address or label in a computer program.
Märkus:
This concept is a special case of 07.05.02: „ to bind (of a variable) „.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.02.25

sidumine

Protsess, millega identifikaator seatakse seosesse teise objektiga programmis.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.02.25

binding

The process of relating an identifier to another object in a program.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.02.26

sidumishetk

Sidumise toimumishetk.
Märkus:
Programmikeeled, milles on taotletud täitmise tõhusust ja ühtaegu keele paindlikkust, näiteks Ada, PL/I ja C++, annavad mitmeid võimalusi sidumishetkede vabaks valimiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.02.26

binding time

The instant at which binding takes place.
Märkus:
Programming languages designed for both efficient execution and flexibility, such as Ada, PL/I and C++, provide for multiple options that allow choices of binding times.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.03.05

sidus

sidus- (synonym)

Omane arvuti otsesel juhtimisel töötava funktsionaalüksuse käitusele.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.03.05

online (adjective)

on-line (synonym; adjective; GB)

Pertaining to the operation of a functional unit when under the direct control of the computer.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur