[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
01.01.41

sidus-

Omane arvuti otsese juhtimise all oleva funktsionaalüksuse talitlusele.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.41

online (adjective)

on-line (synonym; adjective; GB)

Pertaining to the operation of a functional unit when under the control of a computer.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.05.03

sidusus

Sellise arvutivõrgu omadus, milles on alati võimalik ühendada suvalised kaks seadet.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.05.03

connectivity 2

A property of a computer network in which it is always possible to connect any two devices.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.07.09

sidususanalüüs

Pildianalüüs, mis kasutab pikselite külgnemisel põhinevat binaarpiltide segmentimise meetodit.
Märkus:
Sidususanalüüsi kasutatakse pikseli laikude eraldamiseks. Täisnurkses pikselivõrgus määratletakse sidusus 4-, 6- või 8-suunalisena. Neljasuunalise sidususe korral on kõigi nelja ortogonaalse naaberpikseli väärtus „1„.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.09

connectivity analysis

Image analysis using a technique for segmenting binary images based on pixel (13) adjacency.
Märkus:
The connectivity technique is used for isolating pixel „blobs(30.03.13) „. In a rectangular pixel grid, connectivity is defined as either 4-sided, 6-sided, or 8-sided. In a 4-sided connection, any one of the four neighboring orthogonal pixels is „on„ or has „1„ as a value.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
34.02.18

sidus võrk

täissidus võrk (synonym)

Kihtideta võrk, milles iga tehisneuron on seotud kõigi teistega, või kihtvõrk, milles iga tehisneuron mingis kihis on seotud kõigi pärisuunas külgneva kihi neuronitega..
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

[en]
34.02.18

totally connected network

fully connected network (synonym)

A nonlayered network in which each artificial neuron is connected to all the others, or a layered network in which each artificial neuron in a layer is connected to all neurons in the adjacent forward layer.
EVS-ISO/IEC 2382-34:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.02.01

signaal

Andmete esituseks kasutatava füüsikalise suuruse variatsioon.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.02.01

signal

A variation of a physical quantity used to represent data.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.05.18

signaaliedastuskiirus

signaalikiirus (synonym)

Bitikiirus * rööpedastusel.
Märkus:
Signaalimiskiiruse määrab avaldis
((1/Ti )log2 ni , i = 1, ..., m
kus m on paralleelsete
edastuskanalite arv, Ti on i-nda kanali tähenduslik intervall sekundites, ni on i-nda kanali tähenduslike olekute ettemääratud arv.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.05.18

data signaling rate

DSR (synonym)

The bit rate in parallel transmission.
Märkus:
The data signaling rate is given by: ((1/Ti )log2 ni , i=1,...,m
where m is the number of parallel
transmission channels, Ti is the significant interval for the i-th channel expressed in seconds, ni is the predefined number of significant conditions in the i-th channel.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.02.05

signaalielement

Diskreetsignaali moodustav suvaline osa, mida teistest eristab üks või mitu tunnussuurust.
Märkus:
Tunnussuurusteks võivad olla näiteks amplituud, laine kuju, kestus ja paiknemine ajas.
Vt. joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.02.05

signal element

Each of the parts constituting a discrete signal and distinguished from the others by one or more characteristic quantities.
Märkus:
Examples of characteristic quantities are amplitude, wave-form, duration, and position in time.
See figure 1
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
03.01.11

signaali formeerimine

Signaali ühe või mitme omaduse, näiteks maksimaalväärtuse, kuju või ajastuse muutmine.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.01.11

signal transformation

signal shaping (synonym)

The action of modifying one or more characteristics of a signal, such as its maximum value, shape or timing.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.05.09

signaalikandja

kandja (synonym)

Laine või võnkumine, mille tunnussuurusi saab varieerida signaal.
Märkus:
See laine või võnkumine võib olla näiteks siinuslaine või impulsijada.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.05.09

carrier

A wave or an oscillation whose characteristic quantities may be varied by a signal.
Märkus:
The wave or oscillation may be, for example, a sinusoidal wave or a pulse train.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
03.01.12

signaali regenereerimine

Signaali formeerimine, mis taastab signaali nii, et ta vastab oma algsetele tunnusomadustele.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

[en]
03.01.12

signal regeneration

Signal transformation that restores a signal so that it conforms to its original characteristics.
EVS-ISO 2382-3:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.03.06

signatuur

Keha lõpus asuv spetsiifiline teksti tükk, lähetaja kavandatuna individuaalseks identimiseks.
Märkus:
Harilikult sisaldab signatuur nime ja aadressi ning võib sisaldada ka telefoni- ja faksi numbreid.
Signatuur võib sisaldada digitaalsignatuuri või muid andmeid * sõnumi autentimiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.03.06

signature

At the end of the body, a specific piece of text designed by the originator for individual identification.
Märkus:
The signature usually contains name, address, and may also include telephone and fax numbers.
The signature may include a digital signature or other data authenticating the message.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur