[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
07.04.51

sihtprogramm

Lähteprogrammi * transleeritud variant.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.51

target program

The translated version of a source program.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.54

sihtsuutvus

protsessi suutvus, mis protsessi suutvuse määramise sponsori arvates väljendab spetsifitseeritud nõude eduka täitmise vastuvõetavat protsessiriski
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.54

target capability

the process capability which the process capability determination sponsor judges will represent an acceptable process risk to the successful implementation of the specified requirement
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.11.08

sihtsüsteem
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.11.08

target system
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
11.01.11

siin

Vahend andmete teisalduseks kahe otspunkti vahel paiknevate seadmete vahel, nii et korraga saab edastada ainult üks seade.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

[en]
11.01.11

bus

A facility for transferring data between several devices located between two end points, only one device being able to transmit at a given moment.
EVS-ISO 2382-11:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.03.02

siinikeskus

Lairiba-kohtvõrgu seade, mis võtab vastu signaale igalt andmejaamalt ja saadab neid edasi kõigile andmejaamadele.
Märkus:
Edasisaatmine võib nõuda saatesageduste vahetust.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.03.02

headend

In a broadband LAN, a device that receives signals from each data station and retransmits them to all data stations.
Märkus:
The retransmission may require a shift of carrier frequencies.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.03.11

siinivaikuse signaal

Signaal, mis lubasiinvõrgus näitab, et edastusmeedium ei ole aktiivne.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.03.11

bus-quiet signal

In a token-bus network a signal indicating that the transmission medium is inactive.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.04.01

siinvõrk

Arvutivõrk, milles kõik arvutid ja andmesideseadmed on ühendatud ühise edastusmeediumiga.
Märkus:
Iga kahe sõlme vahel on ainult üks tee.
Vt ISO/IEC 2382-25:1992 määratlus 25.01.09.
Vt joonis 3.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.04.01

bus network

A computer network in which all computers and data communication equipment are connected to a common transmission medium.
Märkus:
There is only one path between any two nodes.
See definition 25.01.09 in ISO/IEC 2382-25:1992.
See figure 3.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
25.01.09

siinvõrk

Kohtvõrk, milles iga kahe andmejaama vahel on ainult üks tee ja milles iga jaama saadetud andmed on kättesaadavad kõigile teistele sama edastusmeediumiga ühendatud jaamadele.
Märkus:
Siinvõrk võib olla sirgvõrk, * tähtvõrk või puuvõrk.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

[en]
25.01.09

bus network

A local area network in which there is only one path between any two data stations and in which data transmitted by any station are available to all other stations connected to the same transmission medium.
Märkus:
A bus network may be a linear network, a star network, or a tree network.
EVS-ISO/IEC 2382-25:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.09.27

siirdekäsk

hüppekäsk (synonym)

Siiret määrav käsk.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.09.27

jump instruction

An instruction that specifies a jump.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.07.27

siirdeloendus
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.07.27

transition counting
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
20.04.03

siirdesüsteem

Ajutine infotöötlussüsteem, mida kasutatakse käigusolevalt süsteemilt uuele süsteemile siirdumise hõlbustamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

[en]
20.04.03

change-over system

A temporary information processing system used to facilitate the transition from an operational system to its successor.
EVS-ISO/IEC 2382-20:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur