[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
30.04.37

suurendus

Objektitasandi joone ja pilditasandi sama joone pikkuste suhe.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.04.37

magnification

The relationship of the length of a line in the object plane to the length of the same line in the image plane (30.03.01).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.18

suutvusmõõde

protsessi suutvuse mõõtmise raamstruktuuriga selgekujuliselt seotud elemendikogum protsessi hindamise mudelis
Märkus:
MÄRKUS. Need atribuudid on korraldatud suutvustasemeteks, mis moodustavad protsessisuutvuse järgarvulise astmiku.
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.18

capability dimension

the set of elements in a Process Assessment Model explicitly related to the Measurement Framework for Process Capability
Märkus:
NOTE The attributes are organized into capability levels, comprising an ordinal scale of process capability.
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
3.19

suutvusnäitaja

hindamisnäitaja, mis aitab otsustada konkreetse protsessi suutvust
Märkus:
MÄRKUS. Atribuudinäitaja on suutvusnäitaja erijuht.
ISO/IEC 15504-1:2007 (kehtiv)

[en]
3.19

capability indicator

an assessment indicator that supports the judgement of the process capability of a specific process
Märkus:
NOTE An attribute indicator is a specific instance of a capability indicator.
ISO/IEC 15504-1 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
18.01.02

sõlm

Võrgu olem, mis on ühendatud ühe või mitme muu olemiga.
Märkus:
Võrgu topoloogias või mingis abstraktses struktuuris on sõlmedeks punktid skeemil. Arvutivõrgus on sõlmedeks arvutid või andmeside seadmed.
Võrk võib sisaldada lõppsõlmi ja vahesõlmi.
See määratlus on üldisem kui ISO/IEC 2382-9:1995 määratlus 09.07.07 ja and ISO/IEC 2382-17:1995 määratlused 17.05.05, 17.05.06 ja 17.05.07.
4. Vt joonis 2.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

[en]
18.01.02

node

In a network, an entity which is connected with one or more other entities.
Märkus:
In network topology or in an abstract arrangement, the nodes are points on a scheme. In a computer network, the nodes are computers or data communication equipment.
A network may contain end nodes and intermediate nodes.
This definition is more general than the definition 09.07.07 in ISO/IEC 2382-9:1995 and the definitions 17.05.05, 17.05.06, and 17.05.07 in ISO/IEC 2382-17:1995.
4 See figure 2.
EVS-ISO/IEC 2382-18:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.07.01

sõlm

Andmesidevõrgu punkt, kus üks või mitu funktsionaalüksust ühendab omavahel edastuskanaleid või kanalikontuure.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.07.01

node

In a data network, a point where one or more functional units interconnect transmission channels or data circuits.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.71

sõltumatu kompileerimine

eraldi kompileerimine (synonym; mittesoovitatav)

Lähtemooduli * kompileerimine kasutamata liidestus- ja kontekstiseoseid esitavaid andmeid selle mooduliga seotud lähtemoodulitest.
Märkus:
Sõltumatult kompileeritud üksuste edasisel ühendamisel võib olla vajalik liidestus- ja kontekstiandmete õigsuse kontroll.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.71

independent compilation

separate compilation (synonym; deprecated)

The compilation of a source module not using data representing interface and context relationships from related source modules.
Märkus:
When independently compiled units are eventually combined, it may be necessary to check interface and context data for validity.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.70

sõltuv kompileerimine

Lähtemooduli * kompileerimine kasutades liidestus- ja kontekstiseoseid esitavaid andmeid selle mooduliga seotud lähtemoodulitest.
Märkus:
Liidestus- ja kontekstiandmeid kasutab kompilaator nende õigsuse kontrolliks ja viidete lahendamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.70

separate compilation

dependent compilation (synonym)

The compilation of a source module using data representing interface and context relationships from related source modules.
Märkus:
Interface and context data are used by the compiler to check validity and to resolve references.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.02.17

sõltuvus

Olemiseos või atribuudiseos, mis näitab, et ühe olemi või atribuudi olemasolu pakub huvi ainult siis, kui eksisteerib vastavalt teine olem või atribuut.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.02.17

dependency

An entity relationship or an attribute relationship which denotes that the existence of one entity or attribute is of interest only if another entity or attribute, respectively, exists.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
04.06.01

sõna

Märgistring, mida vaadeldaval otstarbel käsitletakse terviküksusena.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

[en]
04.06.01

word

A character string considered as a unit for a given purpose.
EVS-ISO 2382-4:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.02.23

sõnaeristus

Kõnetuvasti võime tuvastada kõne voolus käsusõna või käsujada.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.02.23

word spotting

The capability of a speech recognizer to recognize either a command word or a command sequence within fluent speech.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.02.06

sõnahaaval tuvastus

Eraldi hääldatud sõnade tuvastus, mis sooritatakse sõnahaaval, arvestamata võimalikke muid sõnu.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.02.06

isolated-words recognition

discrete-speech recognition (synonym)

Recognition of words uttered separately, performed word by word without taking into account the other possible words.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur