[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
01.01.14

automatiseerimine

automaatika (synonym)

Protsesside või seadmestiku üleviimine automaatsele tööle, või selle üleviimise tulemus.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.14

automation

The conversion of processes or equipment to automatic operation, or the results of the conversion.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
17.07.11

autonoomne andmebaasikeel

autonoomkeel (synonym)

Andmebaase kasutavate täielike rakendusprogrammide kirjutamiseks piisav andmebaasikeel, mis ei pea tingimata olema manustatud aluskeelde.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.07.11

self-containeddatabaselanguage

self-containedlanguage (synonym)

A database language sufficient to write complete application programs using databases, and therefore not necessarily embedded in a host language.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.05.02

autorilink

autori defineeritav link (synonym)

Hüpermeedium rakenduse väljatöötamise käigus defineeritav hüperlink.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.05.02

author-defined link

A hyperlink defined during the development of a hypermedia application.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.05.03

autoritee

autori defineeritav tee (synonym)

Hüpermeedium rakenduse väljatöötamise käigus defineeritav hüpermeediumtee.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.05.03

author-defined path

A hypermedia path defined during the development of a hypermedia application.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.05.33

avaldis

Keeletarind, mis defineerib andmeväärtuse arvutuse ühe või mitme operandi põhjal.
Märkus:
Operandid võivad olla literaalid, identifikaatorid, * funktsioonikutsed.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.33

expression

A language construct that defines the computation of a data value as a result from one or more operand s.
Märkus:
Operands may be literals, identifiers, * function call s.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.01.30

avaldiskeel

Programmikeel, milles saab teha omistusi avaldise kontekstis.
Näide:
C.
Märkus:
„if (x = y < 0) ... „ on lubatav C-keeles, kuid lubamatu Adas.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.01.30

expression language

A programming language in which assignments can be made in the context of an expression.
Näide:
C.
Märkus:
„if (x = y < 0) ... „ is legal in C, but would be illegal in Ada.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.15

avalikustamine

Arvutiturbe rikkumine, mille korral andmed satuvad volitamata olemite käsutusse.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.15

disclosure

A violation of computer security whereby data have been made available to unauthorized entities.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.03.12

avaliku võtmega krüptograafia

asümmeetriline krüptograafia (synonym)

Krüptograafia, kus krüpteerimiseks ja dešifreerimiseks kasutatakse avalikku võtit ja vastavat privaatvõtit.
Märkus:
Kui krüpteerimiseks kasutatakse avalikku võtit, tuleb dešifreerimiseks kasutada vastavat privaatvõtit, ja vastupidi.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.03.12

public-key cryptography

asymmetric cryptography (synonym)

Cryptography in which a public key and a corresponding private key are used for encryption and decryption.
Märkus:
If a public key is used for encryption, the corresponding private key must be used for decryption, and vice versa.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.03.11

avalik võti

Suvalisele olemile krüpteeritud suhtluseks vastava privaatvõtme omanikuga määratud võti.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.03.11

public key

A key that is intended for use by any entity for encrypted communication with the owner of the corresponding private key.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.35

avariipääs

Riistvara või tarkvara * tõrkest tulenev volitamatu ja tavaliselt tahtmatu juurdepääs andmetöötlussüsteemis olevatele andmetele.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.35

failure access

An unauthorized and usually inadvertent access to data in a data processing system, resulting from a failure of hardware or software.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.03.10

avastuslik õppimine

vaatluslik õppimine (synonym)

Valveta õppimine, mis seisneb taksonoomiamoodustuses või vaadeldud andmete seaduspärasusi kirjeldades uute reeglite või seaduste tuletamises mingi ainevalla kohta.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.10

learning by discovery

learning from observation (synonym)

Unsupervised learning that consists in taxonomy formation, or derivation of new rules or laws about a domain by describing regularities in observed data.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur