[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
08.05.15

avalikustamine

Arvutiturbe rikkumine, mille korral andmed satuvad volitamata olemite käsutusse.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.15

disclosure

A violation of computer security whereby data have been made available to unauthorized entities.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.03.12

avaliku võtmega krüptograafia

asümmeetriline krüptograafia (synonym)

Krüptograafia, kus krüpteerimiseks ja dešifreerimiseks kasutatakse avalikku võtit ja vastavat privaatvõtit.
Märkus:
Kui krüpteerimiseks kasutatakse avalikku võtit, tuleb dešifreerimiseks kasutada vastavat privaatvõtit, ja vastupidi.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.03.12

public-key cryptography

asymmetric cryptography (synonym)

Cryptography in which a public key and a corresponding private key are used for encryption and decryption.
Märkus:
If a public key is used for encryption, the corresponding private key must be used for decryption, and vice versa.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.03.11

avalik võti

Suvalisele olemile krüpteeritud suhtluseks vastava privaatvõtme omanikuga määratud võti.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.03.11

public key

A key that is intended for use by any entity for encrypted communication with the owner of the corresponding private key.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.35

avariipääs

Riistvara või tarkvara * tõrkest tulenev volitamatu ja tavaliselt tahtmatu juurdepääs andmetöötlussüsteemis olevatele andmetele.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.35

failure access

An unauthorized and usually inadvertent access to data in a data processing system, resulting from a failure of hardware or software.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.03.10

avastuslik õppimine

vaatluslik õppimine (synonym)

Valveta õppimine, mis seisneb taksonoomiamoodustuses või vaadeldud andmete seaduspärasusi kirjeldades uute reeglite või seaduste tuletamises mingi ainevalla kohta.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.03.10

learning by discovery

learning from observation (synonym)

Unsupervised learning that consists in taxonomy formation, or derivation of new rules or laws about a domain by describing regularities in observed data.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.01.09

avatar

Virtuaalilmas osaleja abstraktne esitus.
Märkus:
Avatari füüsilisi mõõtmeid kasutatakse põrketuvastuseks ja maastikureljeefi järgimiseks.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.01.09

avatar

Abstract representation of a participant in a virtual world (37.01.03).
Märkus:
The physical dimensions of the avatar are used for collision detection (37.02.10) and terrain following.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.03.07

avatekst

Andmed, mille semantiline sisu on kättesaadav krüptograafiliste meetoditeta.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.03.07

plaintext

cleartext (synonym)

Data, the semantic content of which is available without using cryptographic techniques.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.01.07

avatud lõppsüsteem

Avatud süsteem, mis vaadeldaval suhtlusjuhul on andmeallikas, * andmeneel või mõlemad.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.01.07

end open system

An open system that is a data source, or a data sink, or both, for a given instance of communication.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.10.14

avatud riiv

Riiv olekuväärtusega TÕENE.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.10.14

open guard

A guard whose condition evaluates to TRUE.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.01.03

avatud süsteem

Teiste reaalsete avatud süsteemidega suhtluse seisukohalt asjakohaste reaalse avatud süsteemi aspektide esitus mingis üldistatud abstraktses mudelis.
Märkus:
Seda terminit kirjeldab täiendavalt ISO 7498.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.01.03

open system

The representation within a generalized abstract model of those aspects of a real open system that are pertinent to its communication with other real open systems.
Märkus:
This term is further described in ISO 7498.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.01.04

avatud süsteemide ühendamine

OSI (synonym)

Arvutisüsteemide ühendamine vastavalt andme vahetust puudutavatele ISO standarditele ja CCITT soovitustele.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.01.04

open systems interconnection

OSI (synonym)

The interconnection of computer systems in accordance with ISO standards and CCITT. Recommendation for the exchange of data.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur