[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
05.03.18

tavakomasüsteem

muutkomasüsteem (synonym)

Alusega arvusüsteem, milles komakoht on ilmutatult tähistatud mingi selles kohas asuva erimärgiga.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

[en]
05.03.18

variable-point representation system

A radix numeration system in which the radix point is explicitly indicated by a special character at that position.
EVS-ISO 2382-5:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.AA.05

TCP

Ligikaudu OSI etalonmudeli * transpordikihi * protokollidele vastava, ühendusele orienteeritud side protokolli nimi.
Märkus:
TCP on lühend nimetusest „Transmission Control Protocol„ (edastusohje protokoll).
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.AA.05

TCP

Name of a connection-oriented communication protocol that corresponds approximatively to transport layer protocols within the OSI reference model.
Märkus:
TCP is an acronym for „Transmission Control Protocol„.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.AA.07

TCP/IP

Protokollide TCP ja IP kombinatsioon.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.AA.07

TCP/IP

The combination of the TCP and IP protocols.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.01.19

teabeluba

Isikule antud luba juurdepääsuks * andmetele või informatsioonile teataval turvatasemel või allpool seda taset.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.01.19

security clearance

clearance (synonym)

Permission granted to an individual to access * data or information at or below a particular security level.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
2.19b

teabe turvalisus

teabe konfidentsiaalsuse, tervikluse ja käideldavuse säilimine
Märkus:
MÄRKUS. Inglise termini information security kaht tähendust on eesti keeles otstarbekas tähistada kahe eri terminiga.
EVS-ISO/IEC 27000:2010 (kehtiv)

[en]
2.19b

information security

preservation of confidentiality, integrity and availability of information
Märkus:
NOTE In addition, other properties, such as authenticity, accountability, non-repudiation, and reliability can also be involved
ISO/IEC 27000:2009 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.09.06

teade

Nõue objektile ühe ta operatsiooni sooritamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.09.06

message

A request for an object to perform one of its operation s.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.03.10

teade

Sõnumiteisaldussüsteemi genereeritud infoobjekt, mis näitab sõnumi või sondi * edastuse tulemust või kulgu.
Märkus:
Teade võib näidata sõnumi või sondi väljastust või väljastamatust.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.03.10

report

An information object that is generated by the message transfer system and that indicates the outcome or progress of a message's or probe's * transmittal.
Märkus:
A report may indicate delivery or nondelivery of a message or of a probe.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.01.03

teadmus

teadmised (synonym)

Süstemaatiliseks kasutamiseks organiseeritud faktide, sündmuste ja tõdemuste kogum.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.01.03

knowledge

A collection of facts, events and beliefs, organized for systematic use.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.04.03

teadmusallikas

Selle informatsiooni allikas, millest luuakse teadmusbaas teatud liiki probleemi jaoks.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.04.03

knowledge source

A source of information from which a knowledge base has been created for a specific kind of problem.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.06.18

teadmusbaas

Andmebaas, mis sisaldab järeldus reegleid ja informatsiooni inimkogemuse ja asjatundmise kohta mingis valdkonnas.
Märkus:
Iseõppivates süsteemides sisaldab teadmusbaas peale selle veel informatsiooni, mis tuleneb varem esinenud ülesannete lahendamisest.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.06.18

knowledge base

K-base (synonym)

A database that contains inference rules and information about human experience and expertise in a domain.
Märkus:
In self-improving systems, the knowledge base additionally contains information resulting from the solution of previously encountered problems.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.04.06

teadmusbaas

Andmebaas, mis sisaldab järeldus reegleid ning informatsiooni inimkogemuse ja asjatundmise kohta mingis ainevallas.
Märkus:
Täiustuvates süsteemides sisaldab teadmusbaas peale selle informatsiooni, mis tuleneb varem käsitletud probleemide lahendamisest.
Standardis ISO/IEC 2382-1:1993 esitatule on lisatud lühend KB.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.04.06

knowledge base

K-base (synonym)

Database that contains inference rules and information about human experience and expertise in a domain.
Märkus:
In self-improving systems, the knowledge base additionally contains information resulting from the solution of previously encountered problems.
A new abbreviation is aaded to that mentioned in ISO/IEC 2382-1:1993
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur