[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
28.04.06

teadmusbaas

Andmebaas, mis sisaldab järeldus reegleid ning informatsiooni inimkogemuse ja asjatundmise kohta mingis ainevallas.
Märkus:
Täiustuvates süsteemides sisaldab teadmusbaas peale selle informatsiooni, mis tuleneb varem käsitletud probleemide lahendamisest.
Standardis ISO/IEC 2382-1:1993 esitatule on lisatud lühend KB.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.04.06

knowledge base

K-base (synonym)

Database that contains inference rules and information about human experience and expertise in a domain.
Märkus:
In self-improving systems, the knowledge base additionally contains information resulting from the solution of previously encountered problems.
A new abbreviation is aaded to that mentioned in ISO/IEC 2382-1:1993
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.01.08

teadmuse esitus

Teadmuse kodeerimise ja teadmusbaasis salvestamise protsess või tulemus.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.01.08

knowledge representation

The process or result of encoding and storing knowledge in a knowledge base.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.01.09

teadmusehõive

Teadmuse avastamise, kogumise, väärindamise ning edasiseks teadmussüsteemiga * töötluseks sobivale kujule teisendamise protsess.
Märkus:
Tavaliselt eeldab teadmusehõive teadmusinseneri kaasamist, kuid on ka tähtis automaatõppe komponent.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.01.09

knowledge acquisition

The process of locating, collecting, and refining knowledge and converting it into a form that can be further processed by a knowledge-based system.
Märkus:
Knowledge acquisition normally implies the intervention of a knowledge engineer, but it is also an important component of machine learning.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.01.04

teadmushõive

Teadmuse avastamise, kogumise ja väärindamise ning edasiseks teadmussüsteemiga * töötluseks sobivale kujule teisendamise protsess.
Märkus:
Harilikult eeldab teadmusehõive teadmusinseneri kaasamist, kuid on ka tähtis automaatõppe komponent.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.01.04

knowledge acquisition

The process of locating, collecting, and refining knowledge and converting it into a form that can be further processed by a knowledge-based system.
Märkus:
Knowledge acquisition normally implies the intervention of a knowledge engineer, but it is also an important component of machine teaming.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.04.01

teadmusinsener

Isik, kes hangib teadmust * ainevalla asjatundjalt ja teistest teadmusallikatest ning organiseerib selle teadmusbaasina.
Märkus:
Vt. ka teadmustehnika.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.04.01

knowledge engineer

A person who obtains knowledge from a domain expert and other knowledge sources and who organizes it as a knowledge base.
Märkus:
See also knowledge engineering.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.02.11

teadmuspuu

Teatav hierarhiline semantiline võrk, näiteks puukujuline suunatud graaf.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.11

knowledge tree

A hierarchical semantic network such as a tree-like directed graph.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.01.05

teadmussüsteem

teadmuslik süsteem (synonym)

Infotöötlussüsteem, mis aitab lahendada teatava ainevalla või rakendusala probleeme teadmusbaasist * järelduste tegemisega.
Märkus:
Mõnikord kasutatakse „teadmussüsteemi„ ekspertsüsteemi sünonüümina, harilikult aga piirdub ekspertsüsteem ekspert teadmusega.
Mõned teadmussüsteemid on õppimisvõimelised.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.01.05

knowledge-based system

KBS (synonym)

An information processing system that provides for solving problems in a particular domain or application area by drawing inferences from a knowledge base.
Märkus:
The terms „knowledge-based system„ is sometimes used synonymously with „ expert system „, which is usually restricted to expert knowledge.
Some knowledge-based systems have learning capabilities.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.01.07

teadmustehnika

Distsipliin, mis tegeleb teadmuse hankimisega ainevalla asjatundjailt ja teistest teadmuseallikatest ning selle lülitamisega teadmusbaasi.
Märkus:
Mõnikord tähistab teadmustehnika eriti ekspertsüsteemide ja muude teadmussüsteemide projekteerimise, ehitamise ja käigushoiu oskusi.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.01.07

knowledge engineering

The discipline concerned with acquiring knowledge from domain experts and other knowledge sources and incorporating it into a knowledge base.
Märkus:
Knowledge engineering sometimes refers particularly to the art of designing, building, and maintaining expert systems and other knowledge-based systems.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.04.02

teadmustehniline instrument

teadmusinstrument (synonym)

Teadmussüsteemide kiire väljatöötamise soodustamiseks määratud funktsionaalne instrument.
Märkus:
Teadmustehniline instrument sisaldab spetsiifilisi teadmuse esituse, * järeldusi ja juhtimise strateegiaid, samuti elementaarseid modelleerimisstruktuure tüüpiliste probleemide hõlpsaks käsitlemiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.04.02

knowledge engineering tool

A functional tool designed to facilitate the rapid development of knowledge-based systems.
Märkus:
A knowledge engineering tool incorporates specific strategies for knowledge representation inference, and control, as well as elementary modeling constructs for easy handling of typical problems.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.03.03

teatetahvel

Spetsiifilisele kasutajas konnale huvipakkuvate teadaannete ja sõnumite postitusele ja arutamisele pühendatud raalkonverents.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.03.03

bulletin board

A computer conference, that is devoted to posting and discussing announcements and messages of interest to a specific community of users.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.03.04

teatetahvlisüsteem

BBS (synonym)

Teatetahvli toetuseks kasutatav arvutisüsteem.
Märkus:
Praeguses praktikas võivad erinevalt foorumist postitada teatetahvlisüsteemi sõnumeid ainult selleks volitatud isikud.
Traditsiooniliselt on teatetahvlisüsteemid olnud kättesaadavad anonüümseile kasutajaile; sõnumite lugemiseks ei nõuta kasutaja identimist.
Teatetahvlisüsteemi võidakse kasutada ka failide üles- ja allalaadimiseks ning onlain- andmete ja -teenuste saamiseks.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.03.04

bulletin board system

BBS (synonym)

A computer system used for supporting a bulletin board.
Märkus:
In current practice, in a bulletin board system, only authorized persons may post messages, in contrast to a forum.
Traditionally, bulletin board systems are accessible for anonymous readers; no user identification is required to read messages.
A bulletin board system also can be used for uploading and downloading files as well as obtaining online data and services.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur