[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
30.04.27

tekstuurikirjeldus

Andme kogum, mis kirjeldab kolmemõõtmelist tekstuuri mustrit, kaasa arvatud pinna ja valgustuse mudel.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.04.27

surface texture description

A set of data (01) that describes a three-dimensional texture pattern including the surface and lighting model.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.02.24

tekstuurimine

Viimistlus meetod objekti kahemõõtmelisele esitusele ruumilise ilme andmiseks ta modelleeritud pindade tekstuuride karakteristikute ülekandmisega pildi vastavatele aladele.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.24

texture mapping

A rendering technique for giving a two-dimensional representation of an object a three-dimensional appearance by mapping the textures of its modeled surfaces onto the corresponding areas of the image.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.04.13

tekstuuri simuleerimine

Kontaktitunnet tekitava tekstuurituvastusega varustatud ruumobjektide simuleerimine.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.04.13

texture simulation

Simulation of solid objects equipped with texture recognition that gives the sensation of contact.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.07.31

tekstuurtuletus

Tekstuuri muutuste analüüsil põhinev objekti kolmemõõtmelise pinna omaduste järeldamine.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.07.31

shape from texture

The inference of the three-dimensional surface properties of an object (30.01.07 A) based upon the analysis of texture variations.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
27.03.07

telekonverents

Eri kohtades asuvate osalejate interaktiivne suhtlus sidevahendite abil.
Märkus:
Telekonverents hõlmab audiokonverentsi ning liikumatu või liikuva pildiga videokonverentsi.
Vt. joonis 1.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.03.07

teleconferencing

Interactive communication among participants at different locations, using telecommunication facilities.
Märkus:
Teleconferencing includes conference calls and video conferencing with still or moving images.
See figure 1.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
27.03.01

teleks

Avalik kommuteeritav teenus tekstiedastuseks teletaipide või nendega ühilduvate seadmete vahel.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.03.01

telex

A public switched service for text transmission between teleprinters or compatible devices.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
37.02.06

telerobootika

Kaugjuuresolu tunde loomine vahendina robotite käitamiseks kaugjärelevalve all.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

[en]
37.02.06

telerobotics

Creation of a sense of remote presence as a means of operating robots under remote supervisory control.
EVS 2382-37:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
27.03.02

teleteks

Elektronposti teenus, mis tagab abonentide vahel kvaliteetprindiga side.
Märkus:
Teleteks on teleksi täiustatud variant. Ta tagab teleksist kiirema edastuse suur- ja väiketähtedega.
Tuleb vältida selle termini segiajamist teletekstiga.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.03.02

teletex

An electronic mail service that provides letter-quality communications among subscribers.
Märkus:
Teletex is an enhanced version of telex. It provides both uppercase and lowercase transmission at higher speeds than telex.
Confusion of this term with teletext should be avoided.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
27.03.03

teletekst

levi-videograafia (synonym)

Leviedastusteenus, mis toob otse abonendi telerisse valitava tekst materjali, näiteks uudised, ilmateated ja reklaamid.
Märkus:
Teleteksti signaalide vastuvõtuks peab abonendil olema spetsiaalne dekooder.
Tuleb vältida selle termini segiajamist teleteksiga.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.03.03

teletext

broadcast videography (synonym)

A broadcasting service that provides selectable text material such as news, weather reports, and advertisements, directly to a subscriber's television set.
Märkus:
The subscriber must have a special decoder to receive teletext signals.
Confusion of this term with teletex should be avoided.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.11.02

tellingud

Programmid ja andmed, mis on määratud toetama tarkvara väljatöötamist ja testimist ega ole mõeldud lõplikku tootesse võtmiseks.
Näide:
fiktiivsed rutiinid või failid, testjuhtude generaatorid, tarkvara monitorid, maketid.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.11.02

scaffolding

Programs and data designed to support software development and testing, but not intended to be included in the final product.
Näide:
Dummy routines or files, test case generators, software monitors, stubs.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
35.03.27

telnet

Virtuaalterminali * protokoll, mida kasutatakse kaug terminali ühenduse teenuseks ja mis võimaldab ühe saidi terminalidel suhelda süsteemidega teistes saitides nii, nagu oleks see terminal ühendatud otse arvutitega nendes saitides.
Märkus:
On olemas ka konkreetne protokoll nimega Telnet, mis on määratletud kasutamiseks TCP/IP-ga.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

[en]
35.03.27

telnet

A virtual terminal * protocol that is used for remote terminal connection service and that allows a terminal at one site to interact with systems at other sites as if that terminal were directly connected to computers at those sites.
Märkus:
There is also a specific protocol called Telnet that is defined for use with TCP/IP.
EVS 2382-35:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur